Mr. Somboon Kangsanonkul

อุปกรณ์เสริมต่างๆของระบบคีย์การ์ด

ACCESSORIES

 

SOYAL ACCESS CONTROL SYSTEM

 

 

อุปกรณ์เสริมระบบควบคุมการเข้า-ออกทางประตู (คีย์การ์ด) คือ ชุดอุปกรณ์ที่ต้องใช้ร่วมกันในการ

นำมาทำเป็น ระบบควบคุมการเข้า-ออกทางประตู โดยจะมีทั้งอุปกรณ์เสริมหลัก และอุปกรณ์เสริม

เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ ซึ่งอุปกรณ์เสริมแต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติการทำงานที่แตก

ต่างกันในการทำงานที่เต็มระบบ

 

AR-716E – ตู้ควบคุมระบบเครือข่าย (Networking Controller)

– ตู้ควบคุมขยายการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย สำหรับชุดอุปกรณ์ระบบควบคุมการเข้า-ออก
  ประตูสถานที่
– สามารถรองรับการเก็บจัดเก็บข้อมูลบัตรผู้ใช้งานได้ถึง 15,000 ใบ
– สามารถจัดเก็บบันทึกข้อมูลการในการใช้งานได้เองภายในตัวเครื่องถึง 11,000 เหตุการณ์
– สามารถทำงานได้ในแบบ Real Time Lock
– หากระบบไฟฟ้ามีปัญหา หรือไฟฟ้าสถานที่ดับ ก็ยังสามารถจัดเก็บข้อมูลในการทำงานต่างๆ
  ได้นานถึง 60 วัน
– ใช้สัญญาณคลื่นความถี่ แบบ 125 KHz. หรือ แบบ Mifare 13.56 MHz (ต้องซื้อระบบเพิ่ม)
– ถ้าแบบ Mifare 13.56 MHz (ต้องซื้อระบบเพิ่ม) บัตร Mifare จะต้องได้การยินยอมเข้า
  รหัส ISO14443A
– สามารถเชื่อมต่อควบคุมเป็นระบบเครือข่ายได้ถึง 16 เครื่องอ่าน (16 ประตู) และขยายการ
  เชื่อมต่อเพิ่มได้ถึง 254 ประตู
– รองรับการควบคุมในระบบเครือข่ายได้มากถึง 254 เครื่องอ่านบัตร โดยการเชื่อมต่อกับตู้
  AR-716EV2 เพิ่มเชื่อมต่อกัน.
– เป็นศูนย์กลางควบคุมการล็อคประตู สำหรับเครื่องอ่านแต่ละเครื่อง รวมถึงป้องกันการงัดทำลาย
  อุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัย
– สามารถจัดเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำงานของเครื่องอ่านทั้งหมดในเครือข่ายมาพักจัดเตรียมไว้
  อย่างมีประสิทธิภาพ
– มีระบบแจ้งเตือน หากเครืออ่านไม่ได้เชื่อมสัญญาณ หรือสัญญาณที่เชื่อมต่อขาดหายไป
– สามารถกำหนด วันที่การหมดอายุของบัตร สำหรับผู้ใช้งานทั้งหมด 15,000 ผู้ใช้ได้
– มีระบบ Anti-pass-back คือ การตั้งค่าเมื่อทาบบัตรเข้ามาแล้วแต่ยังไม่มีการทาบบัตรออกก่อน
  จะไม่สามารถใช้บัตรใบนั้นทาบเข้ามาใหม่ได้อีก หรือ ห้ามใช้บัตรใบเดียวกันผ่านเข้ามาในช่วง
  เวลาที่กำหนดไว้
– มีระบบ Auto-Relock ถ้ากดรหัสผ่านผิดเกิน 3 ครั้ง จะไม่สามารถกดได้อีก ต้องรอตามเวลา
  ที่กำหนดไว้
– สามารถกำหนดตั้งค่าระบบแบบ Multi – Door Anti-pass-back ได้ทั้ง 16 เครื่องอ่านในระบบ
– สามารถเลือกใช้ระบบการผ่านเข้า-ออกได้ 3 แบบ คือ
1.ใช้บัตรทาบอย่างเดียว หรือ 2.ใช้ทั้งบัตรทาบกับกดรหัสผ่าน และ 3.ใช้กดรหัสผ่านอย่างเดียว
– มีโหมดควบคุมการผ่านเข้าที่แตกต่างภายในวันเดียวกัน สำหรับความปลอดภัยที่แน่นหนากว่า
  ตัวอย่างเข่น ช่วงเวลาปกติใช้การ์ดเท่านั้น ตอนกลางคืนใช้การ์ดและรหัสผ่าน และไม่ให้เข้า
  หลังเที่ยงคืน 24.00 นาฬิกา
– มีระบบป้องกันการเข้าใช้งานเครื่องด้วยการใส่รหัสผ่าน และกำหนดรหัสผ่านฉุกเฉินได้ 4 รหัส
– กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น สามารถสั่งเปิดประตูทั้งหมดผ่านโปรแกรม หรือปุ่มกด
– สามารถกำหนดช่วงเวลาการผ่านเข้า-ออกของผู้ถือบัตรได้ 63 ช่วงเวลา (Time Zones)
– สามารถตั้งค่ากำหนดวันหยุดภายใน 1 ปีได้ถึง 120 วัน
– สามารถกำหนดกลุ่มประตู (Door Group) ในการควบคุม ได้มากถึง 255 ประตู
– สามารถตั้งค่ากำหนดจุดตำแหน่งที่อยู่ โดยการปรับสวิทซ์บนบอร์ด
– มีพอร์ตเชื่อมต่อเครื่องอ่านภายนอก (Wiegand แบบ 26 หรือ 32 บิต) ได้ 2 พอร์ต
  (แบบเข้า 1- ออก 1)
– มีระบบป้องกันการเปิดประตูค้างเกินเวลาที่กำหนด หรือถูกงัดประตู แบบตั้งหน่วงเวลาได้
  0.1 ถึง 600 วินาที
– มีระบบหน่วงเวลาสัญญาณเตือน ให้กับทั้งอุปกรณ์ตรวจจับหรือส่งเสียงดังเตือน (Buzzer)
  ได้ 0 ถึง 600 วินาที
– มีซีเรียลพอร์ต RS-485 กำหนดอัตราความเร็วในการรับ – ส่งข้อมูลได้ 9,600 bps.
  (baud rate per sec)
– สามารถแสดงรายการที่บันทึก (Transaction Record) ได้ดังนี้
– จะแสดง ชื่อ / นามสกุล / ที่อยู่ / แผนก / ตำแหน่ง ของผู้ถือบัตรหรือรหัส
– จะแสดง วันที่ / เดือน / ปี และ เวลา ในการใช้บัตรผ่านเข้า-ออก
– จะแสดง รหัสประจำตัวของผู้ถือบัตร แต่ละใบ
– จะแสดง รายการเหตุการณ์ (Transaction Event) การใช้งานของบัตรแต่ละใบได้
– จะแสดง ตำแหน่งประตู และ สถานะการเปิด-ปิดของแต่ละประตูได้
– สามารถแสดงรายการเหตุการณ์ (Transaction Event) ของการใช้งานบัตรได้ดังนี้
– Invalid Card (การ์ดไม่สมบูรณ์ หรือใช้งานไม่ได้)
– Invalid Personal Identification Number (ตัวเลขรหัสส่วนบุคคลไม่สมบูรณ์ หรือ
  กดรหัสผิด)
– Invalid Time Zone (พื้นที่เวลาไม่สมบูรณ์ หรือเข้าไม่ได้เพราะยังไม่ถึงเวลาที่กำหนดไว้)
– Door Open Too Long Alarm (การแจ้งเตือนหากเปิดประตูค้างนานเกินเวลาที่กำหนด)
– Break Glass Switch Alarm (การทุบกระจกอุปกรณ์ตัดไฟจ่ายระบบที่กำหนดการแจ้งเตือนไว้)
– Anti-pass-back (การรายงานข้อผิดพลาดในการตั้งค่าของระบบ Anti-passback)
– Door Force (กำลังเปิดประตู)
– มีดวงไฟ LED แสดงสถานะการทำงานของระบบต่างๆ ดังนี้
– มีดวงไฟแสดงสถานะของบอร์ดแผงวงจรควบคุม
– มีดวงไฟแสดงสถานะของไฟฟ้าที่จ่ายเลี้ยงบอร์ดแผงวงจรควบคุม
– มีดวงไฟแสดงสถานะของการทำงานปกติหน่วยความจำ
– มีดวงไฟแสดงสถานะของการทำงานปกติของระบบ
– มีดวงไฟแสดงสถานะในการรับข้อมูล และการส่ง ข้อมูล ของทั้งการเชื่อมต่อด้วย RS-485
  และแบบ TCP/IP
– รองรับการทำงานร่วมกับโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี เช่น OS Windows XP
– วิธีการโปรแกรม ทำได้แบบ การโปรแกรมผู้ใช้ใหม่ และ การคำนวณตัวแปรผ่านโปรแกรม
– รองรับเครื่องอ่านบัตรได้สูงสุด 16 เครื่องอ่าน ต่อ 1 ตู้ควบคุม AR-716EV2
– สามารถจัดแบ่งกลุ่มพื้นที่ในการทำงานของเครื่องอ่านหรือประตูที่ควบคุมได้
– สามารถกำหนดช่วงเวลาในการสั่งงานควบคุมรีเลย์ได้ 12 ช่วงเวลา
– สามารถกำหนดช่วงเวลาในการทำงานได้ 50 ช่วงเวลา
– สามารถจัดแบ่งแผนกของพนักงานได้ถึง 50 แผนก
– สามารถกำหนดช่วงเวลาเปิดประตูให้ค้างได้ โดยไม่ต้องทาบบัตรผ่าน หรือกดรหัสผ่าน
– สามารถสั่งเปิดประตูในระบบได้ทั้งหมดพร้อมๆกันเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นภายในสถานที่
– สามารถโปรแกรมระบบได้ทั้ง 4 อินพุท และ 4 เอ้าท์พุท
– สามารถทำงานแบบ Stand-alone ได้หากการเชื่อมต่อระบบมีปัญหา และสามารถส่งข้อมูลต่อ
  ได้เมื่อการเชื่อมต่อปกติ
– รองรับการเชื่อมต่อเครื่องอ่านบัตรและเครื่องสแกนลายนิ้วมือในแบรนด์เดียวกันได้ทั้งรุ่นเก่า
  และรุ่นใหม่ๆในอนาคต โดยไม่ต้องดัดแปลงหรือ เพิ่มอุปกรณ์ใดๆในการรองรับ
– มีช่องสัญญาณออก (Output) สำหรับต่อระบบที่จอดรถ (Parking) ให้แสดงว่าพื้นที่จอดรถ
  เต็ม หรือ ว่างอยู่
– สามารถออนไลน์เครื่องอ่านความคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นด้วยการใช้มือ
– รองรับการต่อเพิ่มบอร์ด I/O (Expander Relay Board) สำหรับเพิ่มช่องสัญญาณ เข้า
  8 (Input) และออก 8 (Output) ซึ่งจะเป็นตู้รุ่น AR-716EIO
– รองรับการเชื่อมต่อเป็นระบบเครือข่าย LAN แบบ TCPIP ด้วยการเพิ่มการ์ดโมดูล AR-727i
  ซึ่งจะเป็นตู้รุ่น AR-716Ei
– ระยะการอ่านบัตร ห่างได้ถึง 8 – 15 เซ็นติเมตร
– สามารถทำงานได้ในอุณหภูมิที่ -20?C ถึง + 75?C
– ใช้กำลังไฟในการทำงานแบบ 10 – 24 โวลต์ ดีซี หรือ น้อยกว่า 5 วัตต์
– ขนาดของตู้ควบคุม 12.8 (กว้าง) x 9.6 (สูง) x 4.1 (หนา) เซ็นติเมตร
– น้ำหนักของตู้ 240 กรัม
– ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบอุปกรณ์สินค้า จาก FC , CE และ CMA

? ดาวน์โหลด Brochure »

? ดาวน์โหลด Quick Guide »

? ดาวน์โหลด Manual »

 

 

Wiegand Reader

 

เครื่องอ่านบัตรอย่างเดียว ไม่สามารถโปรแกรมระบบจากตัวเครื่องอ่านบัตรได้ จะต้องต่อเชื่อมกับ

เครื่องอ่านบัตรแบบ Stand-alone Reader หรือเครื่องอ่านแบบ Reader Read ที่ต้องต่อทำงานร่วม

กับตู้ควบคุมระบบ และ ไม่สามารถต่อกับชุดอุปกรณ์ล็อค หรือ อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ได้ในการควบคุม

โดยส่วนใหญ่จะใช้ทำเป็นเครื่องอ่านบัตรทาบออกจากประตูของสถานที่ติดตั้ง เพื่อการตรวจสอบ

ผู้ใช้บัตรทาบเข้าและทาบออก ได้เต็มระบบตรวจสอบกับการควบคุม โดยการติดตั้งใช้งานร่วมกับ

ซอฟแวร์ที่ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์

 

Wiegand Reader รุ่น AR-721U

? Various programmable output formats , WG26/34, ABA-II, ASYNC & OMRON

? Anti-pass-back supported when integrating with other networking readers /
stand-alone controllers

? Built-in watchdog to prevent the system from halting

? Easily integrated with SOYAL or other access control systems

? ดาวน์โหลด Data Sheet »

 

Wiegand Reader รุ่น AR-721K

? Various programmable output formats , WG26/34, ABA-II, ASYNC & OMRON

? Anti-pass-back supported when integrating with other networking readers /
stand-alone controllers

? Built-in watchdog to prevent the system from halting

? Easily integrated with SOYAL or other access control systems

? ดาวน์โหลด Data Sheet »

 

Wiegand Reader รุ่น AR-661U

? Various programmable output formats , WG26/34, ABA-II, ASYNC & OMRON

? Anti-pass-back supported when integrating with other networking readers /
stand-alone controllers

? Built-in watchdog to prevent the system from halting

? Easily integrated with SOYAL or other access control systems

? ดาวน์โหลด Data Sheet »

 

Wiegand Reader รุ่น AR-737H/U

? Supports RS-485 / Wiegand interface

? Waterproof, could be installed outside

? Built-in watchdog to prevent the system from halting

? Easily integrated with SOYAL or other access control systems

? ดาวน์โหลด Data Sheet »

 

 

Power Supply with Battery รุ่น PS-3112

– ตู้ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเลี้ยงระบบอุปกรณ์ทั้งหมดในชุดระบบควบคุมการเข้า-ออก
– จะใช้ไฟฟ้าจ่ายเลี้ยงตู้ในการทำงาน (Input Voltage) ได้แบบไฟเอซี 220 โวลต์ (VAC)
– สามารถจ่ายกระแสไฟไปเลี้ยงอุปกรณ์ (Output Voltage) ได้แบบไฟดีซี 13.8 โวลต์ (VDC)
– รองรับการจ่ายไฟฟ้าเลี้ยงอุปกรณ์ในระบบได้สูงสุดถึง (Output Current) 3 แอมป์ (Amp)
– จะจ่ายไฟแบบรักษาแรงดันคงที่ (Regulation) โดยรองรับ Line สูงสุด 0.07% กับ Load
  สูงสุด 1.5%
– มีระบบจ่ายไฟสำรองด้วยแบตเตอร์รี่สำรองไฟ กรณีหากเกิดไฟฟ้าดับ
– มีระบบรีชาร์จไฟฟ้าเพิ่มเข้าไปในแบตเตอรี่ใหม่ได้อัตโนมัติ
– พร้อมแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด (Sealed Lead-Acid) ขนาดกำลังไฟ 12 โวลต์ (VDC)
  7.2 แอมป์อาว์ล (Ah.)
– ตัวตู้ทำจากกล่องเหล็กอย่างดี มีฝาเปิด-ปิดตู้และกุญแจล็อคตู้
– ขนาดของตู้ 220 (W) x 280 (L) x 85 (D) mm.

 

 

อุปกรณ์ล็อคไฟฟ้าสำหรับล็อคประตูจะมีอยู่ 3 ชนิด คือ

 

Electro Magnetic Lock รุ่น UL-275SL

– เป็นอุปกรณ์ล็อคประตูแบบแม่เหล็กล็อคไฟฟ้า สำหรับควบคุมการล็อคเปิด-ปิดประตู
– จะใช้ไฟในการทำงานแบบ ดีซี 12 โวลต์ กับ 24 โวลต์ (DC12/24V)
– กินไฟในการทำงานต่ำเพียง 480 มิลลิแอมป์ (mA) หรือ 240 มิลลิแอมป์ (mA)
– มีดวงไฟ LED แบบสีแดง และสีเขียว ในการแสดงสถานะการทำงานเปิด หรือ ปิดประตู
– มีวงจรให้เชื่อมต่อเป็นระบบป้องกันการงัดแงะประตู หรือการปิดประตูไม่สนิท ในตัว
– มีกำลังแรงดึงดูดของแม่เหล็กถึง 600 ปอนด์ (600Ibs EML)
– ขนาดอุปกรณ์แม่เหล็ก (Housing) 25 (ยาว) x 4.2 (กว้าง) x 2.6 (หนา) เซ็นติเมตร
– อุปกรณ์ทำมาจากอลูมิเนียมแข็ง (Aluminium)
– ขนาดอุปกรณ์แผ่นเหล็ก (Armature Plate) 18 (ยาว) x 3.8 (กว้าง) x 1.1 (หนา) เซ็นติเมตร
– เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ชนิดนี้แล้วจะสามารถเปิดประตูได้แค่ทางเดียว แบบใช้การผลักดันเข้า
– อุปกรณ์ชุดนี้เหมาะสำหรับใช้ในการติดตั้งให้ลักษณะประตูแบบ
– วงกบประตูที่เป็นไม้ และบานประตูและกรอบบานประตูที่เป็นไม้
– วงกบประตูที่เป็นกล่องอลูมิเนียม และกรอบบานประตูที่เป็นกล่องอลูมิเนียม
– วงกบประตูเป็นไม้ หรือกล่องอลูมิเนียม และบานประตูเป็นกระจกเปลือย แต่ต้องซื้ออุปกรณ์
  U-Bracket มาต่อเสริม
– ประตูไม่มีวงกบเป็นกระจกเปลือย และบานประตูเป็นกระจกเปลือย แต่ต้องซื้ออุปกรณ์ U-Bracket
  มาต่อเสริม

? ดาวน์โหลด Data Sheet »

 

L/Z Bracket รุ่น 275-ZL

– อุปกรณ์ขายึดประกอบกับอุปกรณ์ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า (L/Z Bracket) สำหรับติดกับวงกบ
  และกรอบบานประตู
– อุปกรณ์ทำมาจากอลูมิเนียมแข็ง (Aluminium)
– รองรับน้ำหนักได้มากถึง 2 กิโลกรัม
– ขนาดของขาตัว L : 251 (L) x 51 (W) x 33 (H) mm.
– ขนาดของขาตัว Z : 190 (L) x 50 (W) x 50 (H) mm.

 

U-Bracket

? 275-GG เป็นอุปกรณ์ใส่ยึดประตูกระจกบานเปลือยที่วงกบและบานประตูไม่มีกรอบเลย

? 275-U1 เป็นอุปกรณ์ใส่ยึดบานประตูกระจกบานเปลือยที่ไม่มีกรอบที่บานประตูเลย

? Dimensions Surface Magnet : 210 [L] x 22[ W] x 50 [D] mm.

? Dimensions Strike Plate : 110 [L] x 22 [W] x 50 [D] mm.

 

 

Electric Drop-Bolt Lock รุ่น DB-300

? อุปกรณ์ล็อคไฟฟ้า แบบเดือยล็อคไฟฟ้า

? Whole alloy housing

? Failsafe – Dual 12V/24V DC standard

? self-regulating by 4-pin jumper

? Bicolor indicators

? Auto-relocking timer setting: 0, 3, 6,9 sec. for door locking time delay

? self-regulating by 2- pin dip-switch.

? Whole alloy housing

? Built-in exit switch input to unlock

? Auto-detective logical MCU

? Auto-detective logical MCULock status sensor output (LSS)

? LSS : Indicates locked or unlocked bolt status (COM , NO , NC)

? Door position status output (DPS)

? DPS : Indicates door opened or closed position (COM,NO,NC)

? Door monitoring output (reel sensor NO / NC)

? Request-to-open, auto-relock if no action within 5 sec.

? Power reverse protected.

? Power Requirement : 12 VDC

? Start-up Current : 900 mA.

? Stand-by Current : 380 mA.

? Delay Time : 0 , 3 , 6 , 9 sec.

? Dimensions Surface Magnet : 205 [L] x 32 [W] x 43.5 [D] mm.

? Dimensions Strike Plate : 104 [L] x 32 [W] x 35 [D] mm.

? ดาวน์โหลด Data Sheet »

 

ABK-700 U-Housing for Frameless Glass Door

? ABK-700 เป็นอุปกรณ์ใส่ยึดประตูกระจกบานเปลือยที่วงกบและบานประตูไม่มีกรอบเลย

? Dimensions : 210 [L] x 22[ W] x 50 [D] mm.

? Dimensions : 110 [L] x 22 [W] x 50 [D] mm.

 

ABK-600 U-Bracket for Frameless Glass Door

? ABK-600 เป็นอุปกรณ์ใส่ยึดบานประตูกระจกบานเปลือยที่ไม่มีกรอบที่บานประตูเลย

? อุปกรณ์กล่องสแตนเลสต่อกับแผ่นรับเดือยล็อค Drop-Bolt

 

 

Electric Strikes Lock

? อุปกรณ์ล็อคไฟฟ้า แบบกลอนสไลด์ล็อค

? การติดตั้งเหมือนกับการติดตั้งอุปกรณ์ล็อคแบบลูกบิดประตูทั่วไป

? Power Requirement : 12VDC

? Current : 580 mA.

? Face Plate : SPCC [Iron]

? Outer Material : ZDC 3 alloy of zinc

? Color : Silver

? Dimensions : 130{L] x 24[W] x 32[D]

 

 

Small Exit Push Button Switch รุ่น B-122E

– เป็นสวิทซ์ปุ่มกดแบบติดตั้งภายในสถานที่ ใช้สำหรับกดปลดล็อคประตูให้เปิดออกจากพื้นที่
– รูปทรงสวยงาม ขนาดเล็กกระทัดรัด ไม่ใหญ่เกินไป
– ตัวอุปกรณ์ทำจาก พลาสติก ABS
– เชื่อมต่อการควบคุมสั่งงานได้แบบ NO , NC ,COM
– ตัวอุปกรณ์มีสีครีม

 

 

HACO Surface Exit Push Button Switch รุ่น M3-B11

? สวิทซ์ปุ่มกด แบบตัวใหญ่

? สำหรับใช้กดปุ่มเปิดประตูคลายล็อคจากภายในสถานที่

? ตัวอุปกรณ์รับกระแสได้สูง 16 A. / 250 V.

? ตัวอุปกรณ์ทำจาก พลาสติก ABS

? ตัวอุปกรณ์มีสีขาว

 

 

Door Sensor รุ่น SM-205

? อุปกรณ์ตรวจจับแบบแม่เหล็ก สำหรับติดที่ประตู

? สำหรับต่อกับ Alarm Sensor Input เพื่อให้ระบบแจ้งเตือนหากมีการเปิดประตู

? เพื่อป้องกันการตัดสายอุปกรณ์ล็อค หรือ ถูกพังบานประตู

? Self-stick or screw mounting

? For NC Circuits

? Flange breaks off for extra miniature size.

? 15″ (3.8 cm.) Leads extend from side.

? 11/4″ x 1/4″ x 1/4″

? Available in Brown , White

? GAP : 1″ (25 mm.)

 

 

Buzzer รุ่น H-206

? อุปกรณ์ส่งเสียงร้องเตือน

? สำหรับต่อกับ Alarm Output ของระบบ

? ทำงานส่งเสียงร้องเตือน ถ้ามีการเปิดประตูค้างนานเกินกว่าเวลาที่กำหนดไว้

? หรือถ้ามีการแจ้งเตือนผ่านอุปกรณ์ Door Sensor

? For Alarm Output [Open Collector] in Reader

? Single Tone Piezo

? Screw Mounting

? Black & White Flying Leads

? 6-12 VDC Operation

 

 

Break Glass

? อุปกรณ์ตัีดไฟฟ้าฉุกเฉินของตู้จ่ายไฟเลี้ยงอุปกรณ์ เพื่อเปิดประตูได้ หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น

? เป็นอุปกรณ์แบบทุบกระจกให้แตก เพื่อตัดไฟ

? แผ่นกระจกเคลือบฟิล์มอย่างดี เวลาทุบแล้วไม่บาดมือ

? มีอุปกรณ์สำหรับใช้ทดสอบการทำงานตัดไฟ

? Manual Call Pont

? รุ่น : D-108WR = ตัวกล่องจะมีสีแดง

? รุ่น : D-108WW = ตัวกล่องจะมีสีขาว

? 12/24 VDC , 10 Amp.

? 48 VDC , 3 Amp.

? 110/250 VAC , 10 Amp.

? Dimension Size : 88 x 88 x 55 mm.

 

 

Keyswitch รุ่น KS-DL

? อุปกรณ์คีย์สวิทซ์

? สำหรับตัดกระแสไฟฟ้าที่ไปจ่ายไฟเลี้ยงอุปกรณ์ล็อคประตู เพื่อเปิดประตูให้ค้างได้

? ลูกกุญแจเฉพาะรุ่น 2 ดอก

? Stainless Steel Plate

? 8.6cm(H) X 8.6cm(W) X 0.4cm(L)

 

 

อุปกรณ์ที่ใช้ทาบ ผ่านเข้า-ออก จะมีอยู่ี 4 แบบ

 

บัตร ID Card แบบหนา (Proximity Card size 84x54x1.8 mm. 125 KHz.)

– บัตรทาบไร้สัมผัส แบบหนา
– แบบฝังแผ่นชิปกับแผ่นวงจรไว้ภายในตัวบัตร ซึ่งรหัสในบัตรจะมีการเข้ารหัส (Encode) ไว้
– ตัวบัตรมีขนาด กว้าง 9 เซนติเมตร x สูง 5.8เซ็นติเมตร หรือ เท่ากับขนาดบัตรเครดิตทั่วไป
– มีความหนาของบัตรเพียง 1.8 มิลลิเมตร
– ใช้คลื่นสัญญาณความถี่มาตรฐาน 125 KHz.
– ใช้งานได้กับเครื่องอ่านบัตรภายนอก (Wiegand) แบบ 64 บิต
– สามารถนำไปทำเป็นบัตรพนักงาน โดยติดรูปเคลือบบัตรได้
– จะมีหมายเลขของบัตร แสดงไว้บนตัวบัตรแต่ละใบ
– ทำจากพลาสติกเคลือบสาร PVC ทั้งใบ และตัวบัตรมีสีขาว

 

บัตร ID Card แบบบาง (Proximity Card size 84x54x0.8 mm. 125 KHz.)

– บัตรทาบไร้สัมผัส แบบบาง
– แบบฝังแผ่นชิปกับแผ่นวงจรไว้ภายในตัวบัตร ซึ่งรหัสในบัตรจะมีการเข้ารหัส (Encode) ไว้
– ตัวบัตรมีขนาด กว้าง 9 เซนติเมตร x สูง 5.8เซ็นติเมตร หรือ เท่ากับขนาดบัตรเครดิตทั่วไป
– มีความหนาของบัตรเพียง 0.8 มิลลิเมตร
– ใช้คลื่นสัญญาณความถี่มาตรฐาน 125 KHz.
– ใช้งานได้กับเครื่องอ่าน (Wiegand) แบบ 64 บิต
– สามารถนำไปปริ้นท์เข้าเครื่องทำบัตรพนักงานได้ โดยติดรูปเคลือบบัตรได้
– จะมีหมายเลขของบัตร แสดงไว้บนตัวบัตรแต่ละใบ
– ทำจากพลาสติกเคลือบสาร PVC ทั้งใบ ตัวบัตรมีสีขาว

 

บัตร Mifare Card แบบบาง (Mifare Card size 84x54x0.76-0.8 mm. 13.56 MHz.)

– บัตร Mifare ไร้สัมผัส แบบบาง
– แบบฝังแผ่นชิปกับแผ่นวงจรไว้ภายในตัวบัตร ซึ่งรหัสในบัตรจะมีการเข้ารหัส (Encode) ไว้
– ตัวบัตรมีขนาด กว้าง 8.4 เซนติเมตร x สูง 5.4 เซ็นติเมตร หรือ เท่ากับขนาดบัตรเครดิตทั่วไป
– มีความหนาของบัตรเพียง 0.76 ถึง 0.8 มิลลิเมตร
– ใช้คลื่นสัญญาณความถี่มาตรฐาน 13.56 MHz.
– ได้การยินยอมเข้ารหัส ISO14443A
– ใช้งานได้กับเครื่องอ่าน (Wiegand) แบบ 64 บิต
– สามารถนำไปปริ้นท์เข้าเครื่องทำบัตรพนักงานได้ โดยติดรูปเคลือบบัตรได้
– จะมีหมายเลขของบัตร แสดงไว้บนตัวบัตรแต่ละใบ
– ทำจากพลาสติกเคลือบสาร PVC ทั้งใบ ตัวบัตรมีสีขาว

 

อุปกรณ์ ID Tag แบบพวงกุญแจ (Proximity Tag 125 KHz.)

 

 

Inter Lock

? อุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์ล็อคประตูให้ปิด-เปิดไม่พร้อมกัน

? กรณีหากติดอุปกรณ์ล็อค ที่ประตู 2 บานตรงข้ามกัน

? แล้วต้องการให้ปิดประตูล็อคบานหนึ่งก่อนถึงจะไปเปิดประตูล็อคอีกบานหนึ่งได้

 

 

SOYAL AR-701CM Isolated RS-232/RS-485 Converter

– อุปกรณ์แปลงสัญญาณรับ-ส่งข้อมูล ในการเชื่อมต่อระบบเครื่องข่าย
– แปลงสัญญาณจากพอร์ต RS-485 ของตู้ AR-716E ไปต่อเข้า Serial Port RS-232 ของ
 เครื่องคอมพิวเตอร์
– ระยะในการเชื่อมต่อแบบ RS-232 จะต่อได้ไกลสุด 2 เมตร และแบบ RS-485 จะต่อได้
 ไกลสุด 300 เมตร
– มีดวงไฟ LED โชว์แสดงสถานะการเชื่อมต่อและการรับ-ส่งข้อมูลในระบบ
– ใช้กำลังไฟในการทำงานแบบ 9 – 24 โวลต์ ดีซี กินกระแสไฟน้อยกว่า 1.5 วัตต์
– มีระบบป้องกันไฟกระชาก (Surge Protection) ภายในอุปกรณ์ โดยจะทำงานที่ 16 KV ESD
– มี Optical Isolated ทำงานที่ 2 KV
– ขนาดของตัวอุปกรณ์ 64 (H) x 55 (W) x 16 (D) มิลลิเมตร
– น้ำหนักของตัวอุปกรณ์ 4.5 กรัม
– ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบอุปกรณ์สินค้า จาก FC , CE และ CMA

? ดาวน์โหลด Brochure »

 

 

SOYAL 701 Software

– เป็นโปรแกรมควบคุมระบบการเข้า-ออก (Access Management) และลงเวลาการทำงาน
  (Time Attendance)
– แบบที่ทำงานในเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ (Software 701 Client)
– แบบที่ทำงานในเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย (Software 701 Server)
– สามารถกำหนดรหัสผ่านลับ ในการเข้าใช้งานโปรแกรมได้สูงสุดถึง 3 ผู้ใช้งาน
– สามารถกำหนดระดับความสำคัญของผู้ใช้งานเครื่องได้ 3 ระดับ โดยแต่ละผู้ใช้งานสามารถ
 กำหนดรหัสผ่านลับได้
– ในรหัสผ่านลับของผู้ใช้งานสามารถกำหนดได้ทั้งแบบ ตัวเลข และ ตัวอักษร รวมกันแล้วไม่
 เกิน 13 หลัก
– สามารถกำหนดข้อมูลของผู้ถือบัตร และรหัส ได้แบบ
– Serial # (หมายเลขผู้ใช้)
– Card Code (รหัสการ์ด)
– Name (ชื่อ กับ นามสกุล)
– Alias (นามแฝง)
– Employ (ใช้)
– Department (แผนก)
– Level (ระดับ)
– Time Zone (พื้นที่เวลา)
– Door Group (กลุ่มประตู)
– PIN (รหัสผ่านผู้ใช้)
– Expire Limit (ข้อกำจัดหมดอายุ)
– Anti – pass back (ข้อกำหนดการใช้บัตร และรหัส เข้า-ออกในการตั้งค่า Anti-pass-back)
– Access Mode (โหมดระบบที่ใช้ผ่านเข้า-ออก)
– Duty (หน้าที่)
– Gender (เพศ)
– User Picture (รูปภาพผู้ใช้)

– สามารถโปรแกรมระบบอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อ ทำงานได้ตามวัน และเวลา ที่กำหนด
– สามารถรายงานการใช้งานของผู้ใช้ผ่านทางหน้าจอ หรือ ต่อสั่งพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์ โดย
    แสดงรายงานดังนี้
– แสดง หมายเลขบัตร กับ ชื่อและนามสกุล กับวันและเวลา ฯลฯ ที่ผ่านเข้า-ออก
– แสดง สถานะของสายนำสัญญาณ เช่น สายหลุด หรือ ขาด และ การลัดวงจรของอุปกรณ์
    ในระบบ
– แสดง การแจ้งเตือน เมื่อมีการผ่านเข้า-ออกในบริเวณที่ไม่ได้รับอนุญาต
– สามารถบันทึกข้อมูลการผ่านเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ภายในสถานที่ได้ และเรียกดูข้อมูลได้แบบ
– แสดง เรียงตามลำดับชื่อ และรายละเอียดเฉพาะบุคคลที่ลงข้อมูลไว้
– แสดง แผนกงาน
– แสดง ช่วงเวลา
– สามารถโปรแกรมเลือกกำหนดช่วงเวลาการผ่านเข้า-ออกของผู้ถือบัตรในแต่ละพื้นที่ (Zones)
    ได้ 63 รูปแบบ
– สามารถโปรแกรมรับข้อมูลติดต่อกับ ระบบอุปกรณ์ของระบบไฟอลาม (Fire Alarm) กับ
  ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
– โปรแกรมรองรับการควบคุมเครื่องอ่านบัตรในระบบเครือข่ายเดียวกันได้มากถึง 254 เครื่อง
– สามารถสั่งงานควบคุมการเปิดประตูจากโปรแกรมได้
– สามารถโปรแกรม เพิ่ม หรือ ลบข้อมูลบัตรทาบผ่านเข้า-ออก ได้
– สามารถกำหนดสิทธิ์การอนุญาตบัตรผ่านเข้า-ออประตูแต่ละใบ ได้
– สามารถกำหนด กลุ่มประตู (Door Group) ที่ติดตั้งควบคุมด้วยชุดเครื่องอ่านได้
– สามารถควบคุมระบบบนเครือข่าย (Remote viewing over TCPIP) ได้
– สามารถใช้โปรแกรมนี้กับอุปกรณ์ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint management) ได้
– สามารถแสดงตัวอย่างระบบการจัดการเวลา (Simple time attendance system) ได้
– สามารถสร้างแบบแปลนสถานะของประตูที่ควบคุม (Floor plan view for door status) ได้
– สามารถดูผลสัญญาณเตือนแต่ละประตูควบคุม (Alarm Monitoring) ได้
– สามารถทำเป็นระบบลงเวลาของ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ (Guard tour monitoring)
– สามารถต่อควบคุมทำงานร่วมกับระบบไม้กั้นทางอัตโนมัติ (Car park management) ได้
– สามารถต่อควบคุมกับระบบควบคุมลิฟท์ (Elevator management) ได้
– สามารถนำข้อมูลระบบมาทำเป็น ระบบคิดเวลาการ เข้างาน และเลิกเวลางาน ของพนักงาน
    (Time Attendance) ได้
– สามารถรายงานผลการทำงานออกเป็น Text File (Reporting) ได้
– สามารถนำส่งข้อมูลออกไปใส่ใน ERP Software โปรแกรมเงินเดือน Payroll ได้ เพื่อคำนวณ
    วัน เวลาในการทำงาน และการขาด ลา มาสาย และคำนวณค่าโอที

? ดาวน์โหลด Software 701 Server »

? ดาวน์โหลด Software 701Client 1. »

? ดาวน์โหลด Software 701Client 2. »

? ดาวน์โหลด Soyal 701ClientServer »

? ดาวน์โหลด Soyal 701Server Software »

? ดาวน์โหลด Soyal 701Client Software »

? ดาวน์โหลด Example Reports Software »

 

 

ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | T-Mobile Phones for Sale at BestInCellPhones.com | Thanks to Free Phones at iCellPhoneDeals.com, Free MMORPG Games and Fat burning furnace review
Mr. Somboon Kangsanonkul