Mr. Somboon Kangsanonkul

ระบบ Fire Alarm ทั้งหมดในประเทศไทย

FIRE ALARM SYSTEM IN THAILAND

 

รวมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งหมดที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

 

 

 

 

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือ ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Alarm System)

เป็นระบบอุปกรณ์ แบบอิเล็คโทรนิคส์ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการตรวจจับเหตุเพลิงไหม้ กับแจ้ง

สัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ โดยมีตู้ควบคุมระบบ (Fire Alarm Control Panel) เป็นศูนย์กลาง

ในการประมวลผลจาก อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ (Signal Initiating Devices) เช่น อุปกรณ์ตรวจจับ

ควัน (Smoke Detector) หรืออุปกรณ์ความร้อน (Heat Detector) หรืออุปกรณ์ตรวจจับควันแบบ

ใช้ลำแสงบีม (Projected Beam Detectors) หรือ อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ (Frame Detectors)

หรือ อุปกรณ์ตรวจจับควันภายในท่อ (Duct Smoke Detector) หรือ อุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส (GAS

Detector) และอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือผู้ใช้กรณีฉุกเฉิน (Manual Station) ซึ่งอุปกรณ์แต่ละชนิด

จะใช้ในการตรวจจับที่แตกต่างกัน และในการแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ จะใช้อุปกรณ์แจ้งสํญญาณ

เตือน (Audio / Visual Devices) แบบต่างๆ เช่น อุปกรณ์มอเตอร์ขับกระดิ่ง (Bell) หรือ อุปกรณ์

แจ้งเตือนด้วยเสียง (Horn) หรือ อุปกรณ์แจ้งเตือนด้วยแสงไฟ (Strobe) หรือ อุปกรณ์แจ้งเตือน

ด้วยเสียงกับแสงไฟ (Horn/Strobe) หรือ อุปกรณ์ลำโพงแจ้งเสียงประกาศจากระบบ (Speaker)

ซึ่งจากการทำงานร่วมกันของระบบอุปกรณ์ทั้งหมด สามารถทำให้การรับทราบเหตุเพลิงไหม้จาก

ระบบมีความแม่นยำสูง กับการแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที สามารถทำงานได้

อย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันความเสียหายจากหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที และระบบแจ้งเหตุ

เพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ที่ดี จะต้องได้รับมาตรฐาน UL กับ FM และ NFPA-72 ซึ่งเป็น

มาตรฐานที่ได้ผ่านการตรวจสอบกับทดสอบระบบอุปกรณ์ ตามข้อกำหนดกับขั้นตอนต่างๆ ของ

สถานบัน NFPA ที่ทุกๆ ประเทศทั่วโลกให้การยอมรับมากที่สุด รวมถึงทาง วสท. ที่ได้นำมาเป็น

มาตรฐานข้อกำหนดของ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ในประทศไทยด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามที

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ก็เป็นเพียงระบบอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์ ที่อาจจะ

เกิดปัญหาต่างๆ ได้มากมาย ดังนั้น ถ้าต้องการจะให้ระบบอุปกรณ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ก็ควรจะต้องหมั่น ดูแล กับ บำรุงรักษาระบบ (Preventive Maintenance Fire Alarm Systems)

อย่างต่อเนื่อง กับควรจะทำอย่างถูกวิธี และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Systems) ที่มี

จำหน่ายอยู่ภายในประเทศไทย ทั้งหมดนั้น จะเป็นแบรนด์สินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น

ประเทศสหรัฐอเมริกา กับประเทศยุโรป กับประเทศญี่ปุ่น กับประเทศไตหวัน และประเทศจีน โดย

มีแบรนด์ต่างๆ ให้เลือกใช้งานดังนี้

 

 

Notifier By Honeywell Fire Alarm System

 

เป็นแบรนด์สินค้าของประเทศ : สหรัฐอเมริกา (U.S.A.)

ก่อตั้งแบรนด์สินค้าขึ้นตั้งแต่ปี : 1949 (62 ปี)

เป็นแบรนด์สินค้าในเครือของ : HONEYWELL (ในอดีต)

เป็นพันธมิตรร่วมค้ากับแบรนด์ : SYSTEM SENSOR

ได้รับมาตรฐานระบบอุปกรณ์ : UL , FM , NFPA (วสท.)

ได้รับมาตรฐานของการผลิต : ISO-9001

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นี้ : เป็นสินค้าอันดับ 1 ใน U.S.A. มีในไทยกว่า 35 ปี

เว็บไซต์บริษัทเจ้าของสินค้า : http://www.notifier.com/

เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายในไทย : http://www.vecthai.com/

 

 

System Sensor Fire Alarm System

 

เป็นแบรนด์สินค้าของประเทศ : สหรัฐอเมริกา (U.S.A.)

ก่อตั้งแบรนด์สินค้าขึ้นตั้งแต่ปี : 1984 (27 ปี)

เป็นพันธมิตรร่วมค้ากับแบรนด์ : Honeywell – Notifier ,Fire-Lite ,Gent ,Gamewell-FCI

Mircom ,Secutron ,GE Edwards ,Bosch

ได้รับมาตรฐานระบบอุปกรณ์ : UL , ULC , FM , NFPA (วสท.)

ได้รับมาตรฐานของการผลิต : ISO-9001 – 2

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นี้ : ผลิตอุปกรณ์ Initiating Devices และ Audio/Visual Device

แล้ว OEM ให้แบรนด์ดังๆมากมาย เช่น Honeywell ,Notifier ,Fire-Lite, Gamewell, Mircom, Secutron

เว็บไซต์บริษัทเจ้าของสินค้า : http://www.systemsensor.com/

เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายในไทย : http://www.vecthai.com/

 

 

GE Vigilant Fire Alarm System

 

เป็นแบรนด์สินค้าของประเทศ : สหรัฐอเมริกา (U.S.A.)

ก่อตั้งแบรนด์สินค้าขึ้นตั้งแต่ปี : BY GE EDWARDS SECURITY

เป็นแบรนด์สินค้าในเครือ : EST Edwards Fire Alarm System

ได้รับมาตรฐานระบบอุปกรณ์ : UL , ULC , FM , NFPA (วสท.)

ได้รับมาตรฐานของการผลิต : ไม่พบข้อมูล

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นี้ : อยู่ในเครือ UTC ในตระกูล GE Edwards ที่มีในไทยมานานกว่า 30 ปี

เว็บไซต์บริษัทเจ้าของสินค้า : http://www.gesecurity.com/

เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายในไทย : http://www.vecthai.com/

 

 

GE EDWARDS (EST) Fire Alarm System

 

เป็นแบรนด์สินค้าของประเทศ : สหรัฐอเมริกา (U.S.A.)

ก่อตั้งแบรนด์สินค้าขึ้นตั้งแต่ปี : OEM Zitton , Mirtone , EST Edwards BY GE SECURITY

เป็นแบรนด์สินค้าในเครือ GE : OEM Zitton , Mirtone , EST Edwards Fire Alarm System

เป็นพันธมิตรร่วมค้ากับแบรนด์ : Zitton , Mirtone , EST Edwards , System Sensor

ได้รับมาตรฐานระบบอุปกรณ์ : UL , ULC , FM , NFPA (วสท.)

ได้รับมาตรฐานของการผลิต : ไม่พบข้อมูล

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นี้ : มีในไทยกว่า 35 ปี

เว็บไซต์บริษัทเจ้าของสินค้า : http://www.gesecurity.com/

เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายในไทย : http://www.vecthai.com/

 

 

Honeywell Fire Alarm System

 

เป็นแบรนด์สินค้าของประเทศ : สหรัฐอเมริกา (U.S.A.)

ก่อตั้งแบรนด์สินค้าขึ้นตั้งแต่ปี : –

เป็นแบรนด์สินค้าในเครือคือ : Notifier , Fire-Lite , Gent , Gamewell-FCI , Silent Knight

เป็นพันธมิตรร่วมค้ากับแบรนด์ : System Sensor ,Wheelock

ได้รับมาตรฐานระบบอุปกรณ์ : UL , FM , EN54 , LPC , NFPA (วสท.)

ได้รับมาตรฐานของการผลิต : ISO-9001 – 2

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นี้ : มีในไทยกว่า 40 ปี

เว็บไซต์บริษัทเจ้าของสินค้า : http://www.honeywelllifesafety.com/

เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายในไทย : http://www.vecthai.com/

 

 

Fire-Lite By Honeywell Fire Alarm System

 

เป็นแบรนด์สินค้าของประเทศ : สหรัฐอเมริกา (U.S.A.)

ก่อตั้งแบรนด์สินค้าขึ้นตั้งแต่ปี : –

เป็นแบรนด์สินค้าในเครือคือ : HONEYWELL

เป็นพันธมิตรร่วมค้ากับแบรนด์ : System Sensor ,Wheelock

ได้รับมาตรฐานระบบอุปกรณ์ : UL , FM , NFPA (วสท.)

ได้รับมาตรฐานของการผลิต : ไม่พบข้อมูล

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นี้ : มีในไทยกว่า 10 ปี

เว็บไซต์บริษัทเจ้าของสินค้า : http://www.firelite.com/index.html

เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายในไทย : มีมากกว่า 5 บริษัทที่จำหน่ายในประเทศไทย

 

 

Gamewell-FCI By Honeywell Fire Alarm System

 

เป็นแบรนด์สินค้าของประเทศ : สหรัฐอเมริกา (U.S.A.)

ก่อตั้งแบรนด์สินค้าขึ้นตั้งแต่ปี : 1852

เป็นแบรนด์สินค้าในเครือคือ : HONEYWELL

เป็นพันธมิตรร่วมค้ากับแบรนด์ : System Sensor ,Wheelock

ได้รับมาตรฐานระบบอุปกรณ์ : UL , FM , NFPA (วสท.)

ได้รับมาตรฐานของการผลิต : ไม่พบข้อมูล

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นี้ : มีในไทยกว่า 5 ปี

เว็บไซต์บริษัทเจ้าของสินค้า : http://www.gamewell-fci.com/

เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายในไทย : มีมากกว่า 1 บริษัทที่จำหน่ายในประเทศไทย

 

 

Silent Knight By Honeywell Fire Alarm System

 

เป็นแบรนด์สินค้าของประเทศ : สหรัฐอเมริกา (U.S.A.)

ก่อตั้งแบรนด์สินค้าขึ้นตั้งแต่ปี : 1961

เป็นแบรนด์สินค้าในเครือคือ : HONEYWELL

เป็นพันธมิตรร่วมค้ากับแบรนด์ : System Sensor ,Wheelock

ได้รับมาตรฐานระบบอุปกรณ์ : UL , FM , NFPA (วสท.)

ได้รับมาตรฐานของการผลิต : ไม่พบข้อมูล

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นี้ : มีในไทยกว่า 5 ปี

เว็บไซต์บริษัทเจ้าของสินค้า : http://www.silentknight.com/

เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายในไทย : มีมากกว่า 1 บริษัทที่จำหน่ายในประเทศไทย

 

 

Gent By Honeywell Fire Alarm System

 

เป็นแบรนด์สินค้าของประเทศ : แถบยุโรป (Europe)

ก่อตั้งแบรนด์สินค้าขึ้นตั้งแต่ปี : 1872

เป็นแบรนด์สินค้าในเครือคือ : HONEYWELL

เป็นพันธมิตรร่วมค้ากับแบรนด์ : System Sensor ,Wheelock

ได้รับมาตรฐานระบบอุปกรณ์ : EN54

ได้รับมาตรฐานของการผลิต : ไม่พบข้อมูล

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นี้ : ไม่พบข้อมูล

เว็บไซต์บริษัทเจ้าของสินค้า : http://www.gent.co.uk/

เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายในไทย : มีมากกว่า 1 บริษัทที่จำหน่ายในประเทศไทย

 

 

Eltek by Honeywell Fire Alarm System

 

เป็นแบรนด์สินค้าของประเทศ : สหรัฐอเมริกา (U.S.A.)

ก่อตั้งแบรนด์สินค้าขึ้นตั้งแต่ปี : ไม่พบข้อมูล

เป็นแบรนด์สินค้าในเครือคือ : HONEYWELL

เป็นพันธมิตรร่วมค้ากับแบรนด์ : System Sensor ,Wheelock

ได้รับมาตรฐานระบบอุปกรณ์ : UL , FM , NFPA (วสท.)

ได้รับมาตรฐานของการผลิต : ไม่พบข้อมูล

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นี้ : ไม่พบข้อมูล

เว็บไซต์บริษัทเจ้าของสินค้า : http://www.eltek-fs.com/index.php?lang=2

เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายในไทย : ไม่พบตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยแล้ว

 

 

Ademco by Honeywell Fire Alarm System

 

เป็นแบรนด์สินค้าของประเทศ : สหรัฐอเมริกา (U.S.A.)

ก่อตั้งแบรนด์สินค้าขึ้นตั้งแต่ปี : ไม่พบข้อมูล

เป็นแบรนด์สินค้าในเครือคือ : HONEYWELL

เป็นพันธมิตรร่วมค้ากับแบรนด์ : HONEYWELL

ได้รับมาตรฐานระบบอุปกรณ์ : UL , FM , NFPA (วสท.)

ได้รับมาตรฐานของการผลิต : ไม่พบข้อมูล

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นี้ : Wireless Fire Alarm System

เว็บไซต์บริษัทเจ้าของสินค้า : http://www.security.honeywell.com/

เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายในไทย : ไม่พบตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยแล้ว

 

 

PLEXUS Wireless Fire Alarm System

 

เป็นแบรนด์สินค้าของประเทศ : สหรัฐอเมริกา (U.S.A.)

ก่อตั้งแบรนด์สินค้าขึ้นตั้งแต่ปี : ไม่พบข้อมูล

เป็นแบรนด์สินค้าในเครือคือ : HONEYWELL

เป็นพันธมิตรร่วมค้ากับแบรนด์ : HONEYWELL

ได้รับมาตรฐานระบบอุปกรณ์ : UL , FM , NFPA (วสท.)

ได้รับมาตรฐานของการผลิต : ไม่พบข้อมูล

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นี้ : Wireless Fire Alarm System

เว็บไซต์บริษัทเจ้าของสินค้า : http://www.info4fire.com/sponsoredproductprofile-content/full/introducing-the-hybrid-wireless-fire-system

เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายในไทย : ไม่พบตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยแล้ว

 

 

Bentel Fire Alarm System

 

เป็นแบรนด์สินค้าของประเทศ : แถบยุโรป (Europe)

ก่อตั้งแบรนด์สินค้าขึ้นตั้งแต่ปี : 1872

เป็นแบรนด์สินค้าในเครือคือ : Europe

เป็นพันธมิตรร่วมค้ากับแบรนด์ : Europe

ได้รับมาตรฐานระบบอุปกรณ์ : EN54

ได้รับมาตรฐานของการผลิต : ไม่พบข้อมูล

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นี้ : ไม่พบข้อมูล

เว็บไซต์บริษัทเจ้าของสินค้า : http://www.bentelsecurity.com/index.php

เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายในไทย : ไม่พบตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยแล้ว

 

 

Haes Fire Alarm System

 

เป็นแบรนด์สินค้าของประเทศ : อังกฤษ (England)

ก่อตั้งแบรนด์สินค้าขึ้นตั้งแต่ปี : 1973

เป็นแบรนด์สินค้าในเครือคือ : Europe

เป็นพันธมิตรร่วมค้ากับแบรนด์ : Europe

ได้รับมาตรฐานระบบอุปกรณ์ : EN54

ได้รับมาตรฐานของการผลิต : ไม่พบข้อมูล

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นี้ : ไม่พบข้อมูล

เว็บไซต์บริษัทเจ้าของสินค้า : http://www.haes-systems.co.uk/

เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายในไทย : ไม่พบตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยแล้ว

 

 

Kentec Fire Alarm System

 

เป็นแบรนด์สินค้าของประเทศ : แถบยุโรป (Europe – UK)

ก่อตั้งแบรนด์สินค้าขึ้นตั้งแต่ปี : 25 ปีที่แล้ว

เป็นแบรนด์สินค้าในเครือคือ : Europe

เป็นพันธมิตรร่วมค้ากับแบรนด์ : Europe

ได้รับมาตรฐานระบบอุปกรณ์ : EN54

ได้รับมาตรฐานของการผลิต : ไม่พบข้อมูล

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นี้ : ไม่พบข้อมูล

เว็บไซต์บริษัทเจ้าของสินค้า : http://www.kentec.co.uk/index.htm

เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายในไทย : ไม่พบตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยแล้ว

 

 

Mircom Fire Alarm System

 

เป็นแบรนด์สินค้าของประเทศ : สหรัฐอเมริกา (U.S.A.) , แตนนาดา (Canada)

ก่อตั้งแบรนด์สินค้าขึ้นตั้งแต่ปี : 1960

แบรนด์สินค้าที่อยู่ในเครือคือ : SECUTRON

เป็นพันธมิตรร่วมค้ากับแบรนด์ : System Sensor ,Wheelock

ได้รับมาตรฐานระบบอุปกรณ์ : UL , ULC , FM , CSFM , MEA , NFPA (วสท.)

ได้รับมาตรฐานของการผลิต : ไม่พบข้อมูล

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นี้ : มีในไทยกว่า 5 ปี

เว็บไซต์บริษัทเจ้าของสินค้า : http://www.mircom.com/

เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายในไทย : มีมากกว่า 5 บริษัทที่จำหน่ายในประเทศไทย

 

 

Secutron Fire Alarm System

 

เป็นแบรนด์สินค้าของประเทศ : สหรัฐอเมริกา (U.S.A.)

ก่อตั้งแบรนด์สินค้าขึ้นตั้งแต่ปี : 1973

เป็นแบรนด์สินค้าในเครือของ : MIRCOM

เป็นพันธมิตรร่วมค้ากับแบรนด์ : System Sensor ,Wheelock

ได้รับมาตรฐานระบบอุปกรณ์ : UL , ULC , FM , CSFM , MEA , NFPA (วสท.)

ได้รับมาตรฐานของการผลิต : ไม่พบข้อมูล

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นี้ : มีในไทยกว่า 10 ปี

เว็บไซต์บริษัทเจ้าของสินค้า : http://www.secutron.com/

เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายในไทย : มีมากกว่า 5 บริษัทที่จำหน่ายในประเทศไทย

 

 

Hochiki Fire Alarm System

 

เป็นแบรนด์สินค้าของประเทศ : Japan In America Corp. and Europe Limited

ก่อตั้งแบรนด์สินค้าขึ้นตั้งแต่ปี : 1918

เป็นแบรนด์สินค้าในเครือของ : Japan

เป็นพันธมิตรร่วมค้ากับแบรนด์ : Japan

ได้รับมาตรฐานระบบอุปกรณ์ : UL , FM , CSFM , NFPA (วสท.)

ได้รับมาตรฐานของการผลิต : ไม่พบข้อมูล

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นี้ : มีในไทยกว่า 25 ปี

เว็บไซต์บริษัทเจ้าของสินค้า : http://www.hochikiamerica.com/

เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายในไทย : มีมากกว่า 5 บริษัทที่จำหน่ายในประเทศไทย

 

 

NOHMI Fire Alarm System

 

เป็นแบรนด์สินค้าของประเทศ : Japan

ก่อตั้งแบรนด์สินค้าขึ้นตั้งแต่ปี : 1916

เป็นแบรนด์สินค้าในเครือของ : Japan

เป็นพันธมิตรร่วมค้ากับแบรนด์ : Japan

ได้รับมาตรฐานระบบอุปกรณ์ : JFEII , JIS

ได้รับมาตรฐานของการผลิต : Okaya factory ,Japan

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นี้ : มีในไทยกว่า 30 ปี

เว็บไซต์บริษัทเจ้าของสินค้า : http://www.nohmi.co.jp/english/index.html

เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายในไทย : http://www.vecthai.com

 

 

National Fire Alarm System

 

เป็นแบรนด์สินค้าของประเทศ : Japan

ก่อตั้งแบรนด์สินค้าขึ้นตั้งแต่ปี : ยกเลิกการผลิตไปแล้ว (Discontinued)

เป็นแบรนด์สินค้าในเครือของ : Japan

เป็นพันธมิตรร่วมค้ากับแบรนด์ : Japan

ได้รับมาตรฐานระบบอุปกรณ์ : JFEII , JIS

ได้รับมาตรฐานของการผลิต : Japan

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นี้ : มีในไทยกว่า 20 ปี

เว็บไซต์บริษัทเจ้าของสินค้า : ยกเลิกการผลิตไปแล้ว (Discontinued)

เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายในไทย : ไม่พบตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยแล้ว

 

 

Panasonic Fire Alarm System

 

เป็นแบรนด์สินค้าของประเทศ : Sweden

ก่อตั้งแบรนด์สินค้าขึ้นตั้งแต่ปี : April 1999

เป็นแบรนด์สินค้าในเครือของ : Japan

เป็นพันธมิตรร่วมค้ากับแบรนด์ : Europe and lately in China

ได้รับมาตรฐานระบบอุปกรณ์ : CE , EN54

ได้รับมาตรฐานของการผลิต : Europe

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นี้ : ไม่พบข็อมูล

เว็บไซต์บริษัทเจ้าของสินค้า : http://www.panasonic-fire-security.com/

เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายในไทย : ไม่พบตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยแล้ว

 

 

Simplex Fire Alarm System

 

เป็นแบรนด์สินค้าของประเทศ : สหรัฐอเมริกา (U.S.A.)

ก่อตั้งแบรนด์สินค้าขึ้นตั้งแต่ปี : 1850

เป็นแบรนด์สินค้าในเครือของ : Tyco International.

เป็นพันธมิตรร่วมค้ากับแบรนด์ : Tyco International.

ได้รับมาตรฐานระบบอุปกรณ์ : UL , FM , CSFM , NFPA (วสท.)

ได้รับมาตรฐานของการผลิต : ไม่พบข้อมูล

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นี้ : มีในไทยกว่า 30 ปี

เว็บไซต์บริษัทเจ้าของสินค้า : http://www.simplexgrinnell.com/ENUS/Pages/default.aspx

เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายในไทย : มีมากกว่า 1 บริษัทที่จำหน่ายในประเทศไทย

 

 

Thorn Fire Alarm System

 

เป็นแบรนด์สินค้าของประเทศ : สหรัฐอเมริกา (U.S.A.)

ก่อตั้งแบรนด์สินค้าขึ้นตั้งแต่ปี : ยกเลิกการผลิตไปแล้ว (Discontinued)

เป็นแบรนด์สินค้าในเครือของ : Tyco International.

เป็นพันธมิตรร่วมค้ากับแบรนด์ : Tyco International.

ได้รับมาตรฐานระบบอุปกรณ์ : UL , FM , CSFM , NFPA (วสท.)

ได้รับมาตรฐานของการผลิต : ไม่พบข้อมูล

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นี้ : มีในไทยกว่า 30 ปี

เว็บไซต์บริษัทเจ้าของสินค้า : ไม่พบบริษัทผู้ผลิตแล้ว

เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายในไทย : ไม่พบตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยแล้ว

 

 

Mirtone Fire Alarm System

 

เป็นแบรนด์สินค้าของประเทศ : สหรัฐอเมริกา (U.S.A.)

ก่อตั้งแบรนด์สินค้าขึ้นตั้งแต่ปี : ยกเลิกการผลิตไปแล้ว (Discontinued)

เป็นแบรนด์สินค้าในเครือของ : OEM BY GE Security (อดีตคือแบรนด์ GE)

เป็นพันธมิตรร่วมค้ากับแบรนด์ : GE Security

ได้รับมาตรฐานระบบอุปกรณ์ : UL , FM , CSFM , NFPA (วสท.)

ได้รับมาตรฐานของการผลิต : ไม่พบข้อมูล

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นี้ : มีในไทยกว่า 30 ปี

เว็บไซต์บริษัทเจ้าของสินค้า : ไม่พบบริษัทผู้ผลิตแล้ว

เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายในไทย : http://www.vecthai.com/

 

 

Ziton Fire Alarm System

 

เป็นแบรนด์สินค้าของประเทศ : สหรัฐอเมริกา (U.S.A.)

ก่อตั้งแบรนด์สินค้าขึ้นตั้งแต่ปี : ยกเลิกการผลิตไปแล้ว (Discontinued)

เป็นแบรนด์สินค้าในเครือของ : OEM BY GE Security (อดีตคือแบรนด์ GE)

เป็นพันธมิตรร่วมค้ากับแบรนด์ : GE Security

ได้รับมาตรฐานระบบอุปกรณ์ : UL , FM , CSFM , NFPA (วสท.)

ได้รับมาตรฐานของการผลิต : ไม่พบข้อมูล

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นี้ : มีในไทยกว่า 30 ปี

เว็บไซต์บริษัทเจ้าของสินค้า : ไม่พบบริษัทผู้ผลิตแล้ว

เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายในไทย : http://www.vecthai.com/

 

 

Edwards (EST) Fire Alarm System

 

เป็นแบรนด์สินค้าของประเทศ : สหรัฐอเมริกา (U.S.A.) , แตนนาดา (Canada)

ก่อตั้งแบรนด์สินค้าขึ้นตั้งแต่ปี : Edwards 1872 (139 ปี)

เป็นแบรนด์สินค้าในเครือของ : Edwards (EST) OEM BY GE Security (ปัจจุบันคือแบรนด์ GE)

เป็นพันธมิตรร่วมค้ากับแบรนด์ : GE Security (ปัจจุบันคือแบรนด์ GE)

ได้รับมาตรฐานระบบอุปกรณ์ : UL , FM , CSFM , NFPA (วสท.)

ได้รับมาตรฐานของการผลิต : ไม่พบข้อมูล

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นี้ : มีในไทยกว่า 30 ปี

เว็บไซต์บริษัทเจ้าของสินค้า : http://www.gesecurity.com/

เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายในไทย : http://www.vecthai.com/

 

 

Johnson Control Fire Alarm System

 

เป็นแบรนด์สินค้าของประเทศ : สหรัฐอเมริกา (U.S.A.)

ก่อตั้งแบรนด์สินค้าขึ้นตั้งแต่ปี : อ้างถึงบริษัทผู้ผลิต Notifier By Honeywell

เป็นแบรนด์สินค้าในเครือของ : อ้างถึงบริษัทผู้ผลิต Notifier By Honeywell

เป็นพันธมิตรร่วมค้ากับแบรนด์ : อ้างถึงบริษัทผู้ผลิต Notifier By Honeywell

ได้รับมาตรฐานระบบอุปกรณ์ : UL , FM , CSFM , NFPA (วสท.)

ได้รับมาตรฐานของการผลิต : อ้างถึงบริษัทผู้ผลิต ISO-9001

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นี้ : มีในไทยกว่า 30 ปี

เว็บไซต์บริษัทเจ้าของสินค้า : http://www.notifier.com/

เว็บไซต์บริษัทจำหน่ายสินค้า : http://www.johnsoncontrols.com/

เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายในไทย : http://www.vecthai.com/

 

 

Kidde-Fenwal Fire Alarm System

 

เป็นแบรนด์สินค้าของประเทศ : สหรัฐอเมริกา (U.S.A.)

ก่อตั้งแบรนด์สินค้าขึ้นตั้งแต่ปี : ไม่พบข้อมูล

เป็นแบรนด์สินค้าในเครือของ : FM-200

เป็นพันธมิตรร่วมค้ากับแบรนด์ : FM-200

ได้รับมาตรฐานระบบอุปกรณ์ : UL , FM , CSFM , NFPA (วสท.)

ได้รับมาตรฐานของการผลิต : ISO-9001

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นี้ : มีในไทยกว่า 30 ปี

เว็บไซต์บริษัทเจ้าของสินค้า : http://www.kiddefiresystems.com/

เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายในไทย : มีมากกว่า 1 บริษัทที่จำหน่ายในประเทศไทย

 

 

Nittan Fire Alarm System

 

เป็นแบรนด์สินค้าของประเทศ : แถบยุโรป (Europe)

ก่อตั้งแบรนด์สินค้าขึ้นตั้งแต่ปี : 1925

เป็นแบรนด์สินค้าในเครือของ : ไม่พบข้อมูล

เป็นพันธมิตรร่วมค้ากับแบรนด์ : ไม่พบข้อมูล

ได้รับมาตรฐานระบบอุปกรณ์ : EN54

ได้รับมาตรฐานของการผลิต : ไม่พบข้อมูล

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นี้ : ไม่พบข้อมูล

เว็บไซต์บริษัทเจ้าของสินค้า : http://www.nittan.co.uk/

เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายในไทย : ไม่พบข้อมูล

 

 

Apollo Fire Alarm System

 

เป็นแบรนด์สินค้าของประเทศ : สหรัฐอเมริกา (U.S.A.)

ก่อตั้งแบรนด์สินค้าขึ้นตั้งแต่ปี : 1980

เป็นแบรนด์สินค้าในเครือของ : America, China, Germany, Ireland

เป็นพันธมิตรร่วมค้ากับแบรนด์ : HOCHIKI , NITTAN

ได้รับมาตรฐานระบบอุปกรณ์ : UL , ULC , FM , NFPA

ได้รับมาตรฐานของการผลิต : ไม่พบข้อมูล

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นี้ : HOCHIKI , NITTAN

เว็บไซต์บริษัทเจ้าของสินค้า : http://www.apollo-fire.co.uk/

เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายในไทย : ไม่พบข้อมูล

 

 

Will Fire Alarm System

 

เป็นแบรนด์สินค้าของประเทศ : ไม่พบข้อมูล

ก่อตั้งแบรนด์สินค้าขึ้นตั้งแต่ปี : ไม่พบข้อมูล

เป็นแบรนด์สินค้าในเครือของ : ไม่พบข้อมูล

เป็นพันธมิตรร่วมค้ากับแบรนด์ : ไม่พบข้อมูล

ได้รับมาตรฐานระบบอุปกรณ์ : ไม่พบข้อมูล

ได้รับมาตรฐานของการผลิต : ไม่พบข้อมูล

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นี้ : มีจำหน่ายในประเทศไทยมากกว่า 1 ปี

เว็บไซต์บริษัทเจ้าของสินค้า : http://www.will.com/

เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายในไทย : มีมากกว่า 1 บริษัทที่จำหน่ายในประเทศไทย

 

 

SIEMENS Fire Alarm System

 

เป็นแบรนด์สินค้าของประเทศ : เยอรมัน (Germany)

ก่อตั้งแบรนด์สินค้าขึ้นตั้งแต่ปี : ไม่พบข้อมูล

เป็นแบรนด์สินค้าในเครือของ : SIEMENS

เป็นพันธมิตรร่วมค้ากับแบรนด์ : Bosch ,System Sensor ,Wheelock

ได้รับมาตรฐานระบบอุปกรณ์ : UL , ULC , CSFM , NFPA (วสท.)

ได้รับมาตรฐานของการผลิต : ไม่พบข้อมูล

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นี้ : ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้มีในไทยกว่า 5 ปี

เว็บไซต์บริษัทเจ้าของสินค้า : http://www.buildingtechnologies.siemens.com/

เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายในไทย : มีมากกว่า 1 บริษัทที่จำหน่ายในประเทศไทย

 

 

Pyrogard Fire Alarm System

 

เป็นแบรนด์สินค้าของประเทศ : สิงค์โปร (Singapore)

ก่อตั้งแบรนด์สินค้าขึ้นตั้งแต่ปี : 1985

เป็นแบรนด์สินค้าในเครือของ : Singapore , Hong Kong SAR , China

เป็นพันธมิตรร่วมค้ากับแบรนด์ : Bosch Security Systems ,Hochiki Europe (UK)

ได้รับมาตรฐานระบบอุปกรณ์ : VdS , LPCB , EN54

ได้รับมาตรฐานของการผลิต : ไม่พบข้อมูล

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นี้ : มีในไทยกว่า 5 ปี

เว็บไซต์บริษัทเจ้าของสินค้า : http://www.pyrogard.com.sg/conventional.htm

เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายในไทย : มีมากกว่า 1 บริษัทที่จำหน่ายในประเทศไทย

 

 

CEMEN Fire Alarm System

 

เป็นแบรนด์สินค้าของประเทศ : ไตหวัน (Taiwan)

ก่อตั้งแบรนด์สินค้าขึ้นตั้งแต่ปี : ไม่พบข้อมูล

เป็นแบรนด์สินค้าในเครือของ : Taiwan , Hong Kong SAR , China

เป็นพันธมิตรร่วมค้ากับแบรนด์ : AIP , CL

ได้รับมาตรฐานระบบอุปกรณ์ : UL , CE , LPCB , EN54

ได้รับมาตรฐานของการผลิต : ISO-9001

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นี้ : มีในไทยกว่า 25 ปี

เว็บไซต์บริษัทเจ้าของสินค้า : ไม่พบข้อมูลเว็บไซต์ที่ไตหวัน

เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายในไทย : http://www.vecthai.com

 

 

AIP Fire Alarm System

 

เป็นแบรนด์สินค้าของประเทศ : ไตหวัน (Taiwan)

ก่อตั้งแบรนด์สินค้าขึ้นตั้งแต่ปี : ไม่พบข้อมูล

เป็นแบรนด์สินค้าในเครือของ : Taiwan , Hong Kong SAR , China

เป็นพันธมิตรร่วมค้ากับแบรนด์ : CEMEN , CL

ได้รับมาตรฐานระบบอุปกรณ์ : CE , EN54

ได้รับมาตรฐานของการผลิต : ไม่พบข้อมูล

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นี้ : มีในไทยกว่า 5 ปี

เว็บไซต์บริษัทเจ้าของสินค้า : ไม่พบข้อมูลเว็บไซต์ที่ไตหวัน

เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายในไทย : http://www.vecthai.com

 

 

CL Fire Alarm System

 

เป็นแบรนด์สินค้าของประเทศ : ไตหวัน (Taiwan)

ก่อตั้งแบรนด์สินค้าขึ้นตั้งแต่ปี : ไม่พบข้อมูล

เป็นแบรนด์สินค้าในเครือของ : Taiwan , Hong Kong SAR , China

เป็นพันธมิตรร่วมค้ากับแบรนด์ : CEMEN , AIP

ได้รับมาตรฐานระบบอุปกรณ์ : CE , EN54

ได้รับมาตรฐานของการผลิต : ไม่พบข้อมูล

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นี้ : มีในไทยกว่า 5 ปี

เว็บไซต์บริษัทเจ้าของสินค้า : ไม่พบข้อมูลเว็บไซต์ที่ไตหวัน

เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายในไทย : http://www.vecthai.com

 

 

Chung-Mei Fire Alarm System

 

เป็นแบรนด์สินค้าของประเทศ : ไตหวัน (Taiwan)

ก่อตั้งแบรนด์สินค้าขึ้นตั้งแต่ปี : 1970

เป็นแบรนด์สินค้าในเครือของ : Taiwan

เป็นพันธมิตรร่วมค้ากับแบรนด์ : Taiwan

ได้รับมาตรฐานระบบอุปกรณ์ : CE , EN54

ได้รับมาตรฐานของการผลิต : ISO 9001 standard of European Union

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นี้ : มีในไทยกว่า 2 ปี

เว็บไซต์บริษัทเจ้าของสินค้า : http://www.chungmei.net/english/e_home_01.php

เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายในไทย : มีมากกว่า 1 บริษัทที่จำหน่ายในประเทศไทย

 

 

HC Fire Alarm System

 

เป็นแบรนด์สินค้าของประเทศ : ไตหวัน (Taiwan)

ก่อตั้งแบรนด์สินค้าขึ้นตั้งแต่ปี : ไม่พบข้อมูล

เป็นแบรนด์สินค้าในเครือของ : Taiwan

เป็นพันธมิตรร่วมค้ากับแบรนด์ : Taiwan

ได้รับมาตรฐานระบบอุปกรณ์ : CE

ได้รับมาตรฐานของการผลิต : ไม่พบข้อมูล

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นี้ : มีในไทยกว่า 2 ปี

เว็บไซต์บริษัทเจ้าของสินค้า : ไม่พบข้อมูลเว็บไซต์ที่ไตหวัน

เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายในไทย : มีมากกว่า 1 บริษัทที่จำหน่ายในประเทศไทย

 

 

GST Fire Alarm System

 

เป็นแบรนด์สินค้าของประเทศ : จีน (China)

ก่อตั้งแบรนด์สินค้าขึ้นตั้งแต่ปี : ไม่พบข้อมูล

เป็นแบรนด์สินค้าในเครือของ : China

เป็นพันธมิตรร่วมค้ากับแบรนด์ : China

ได้รับมาตรฐานระบบอุปกรณ์ : CE , EN54

ได้รับมาตรฐานของการผลิต : ไม่พบข้อมูล

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นี้ : มีในไทยกว่า 5 ปี

เว็บไซต์บริษัทเจ้าของสินค้า : http://www.gst.com.cn

เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายในไทย : มีมากกว่า 2 บริษัทที่จำหน่ายในประเทศไทย

 

 

BOSCH Fire Alarm System

 

เป็นแบรนด์สินค้าของประเทศ : เยอรมัน (Germany)

ก่อตั้งแบรนด์สินค้าขึ้นตั้งแต่ปี : ไม่พบข้อมูล

เป็นแบรนด์สินค้าในเครือของ : OEM Fire Alarm Brand U.S.A – UL และที่ผลิตเอง EN54

เป็นพันธมิตรร่วมค้ากับแบรนด์ : System Sensor ,Wheelock

ได้รับมาตรฐานระบบอุปกรณ์ : UL , ULC , FM กับ Vds , CE , EN54 , NFPA (วสท.)

ได้รับมาตรฐานของการผลิต : ไม่พบข้อมูล

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นี้ : ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้มีในไทยกว่า 4 ปี

เว็บไซต์บริษัทเจ้าของสินค้า : http://www.bosch.co.th/content/language1/html/index.htm

เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายในไทย : http://www.vecthai.com/

 

 

 

ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

21 Responses to “ระบบ Fire Alarm ทั้งหมดในประเทศไทย”

 1. Reports พูดว่า:

  섹스기구

  ระบบ Fire Alarm ทั้งหมดในประเทศไทย | V.E.C.L. THAI CO.,LTD Fire Alarm System

 2. Twelve Vapor Premium E-Juice พูดว่า:

  Gold Tooth E-Juice

  ระบบ Fire Alarm ทั้งหมดในประเทศไทย | V.E.C.L. THAI CO.,LTD Fire Alarm System

 3. MAC and PC Support พูดว่า:

  Managed Services Provider (MSP) IT

  ระบบ Fire Alarm ทั้งหมดในประเทศไทย | V.E.C.L. THAI CO.,LTD Fire Alarm System

 4. Dona Gralak พูดว่า:

  click this link

  ระบบ Fire Alarm ทั้งหมดในประเทศไทย | V.E.C.L. THAI CO.,LTD Fire Alarm System

 5. Electricians hartpury พูดว่า:

  gloucesterelectrician

  ระบบ Fire Alarm ทั้งหมดในประเทศไทย | V.E.C.L. THAI CO.,LTD Fire Alarm System

 6. จำหน่ายนาฬิกาข้อมือแท้มีรับประกันสินค้าส่งไว ส่งฟรี ลาซาด้า

  ระบบ Fire Alarm ทั้งหมดในประเทศไทย | V.E.C.L. THAI CO.,LTD Fire Alarm System

 7. read this post from Sebastiankarate

  ระบบ Fire Alarm ทั้งหมดในประเทศไทย | V.E.C.L. THAI CO.,LTD Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – EST – Vigilant – NOHMI – CEMEN – CL – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม…

 8. Mauro Burmester พูดว่า:

  new content from z-b.us

  ระบบ Fire Alarm ทั้งหมดในประเทศไทย | V.E.C.L. THAI CO.,LTD Fire Alarm System

 9. Click hire to go site พูดว่า:

  Click hire to go site

  ระบบ Fire Alarm ทั้งหมดในประเทศไทย | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smoke – ระ…

 10. หนังออนไลน์ home

  ระบบ Fire Alarm ทั้งหมดในประเทศไทย | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smoke – ระ…

 11. หนังออนไลน์ tokyo drift

  ระบบ Fire Alarm ทั้งหมดในประเทศไทย | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smoke – ระ…

 12. หนังออนไลน์ midway

  ระบบ Fire Alarm ทั้งหมดในประเทศไทย | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smoke – ระ…

 13. jehanna พูดว่า:

  jehanna

  ระบบ Fire Alarm ทั้งหมดในประเทศไทย | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smoke – ระ…

 14. https://www.saporisorrentini.com/prodotti-tipici-campania-sorrento/index.php/component/k2/item/22-respaberry-and-chocolate

  ระบบ Fire Alarm ทั้งหมดในประเทศไทย | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smoke – ระ…

 15. https://www.hotel-rutherbach.de/index.php/en/current/item/13-hotel-rutherbach-website-since-september-2019-bilingual.html

  ระบบ Fire Alarm ทั้งหมดในประเทศไทย | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smoke – ระ…

 16. xoslot เว็บตรง พูดว่า:

  xoslot เว็บตรง

  ระบบ Fire Alarm ทั้งหมดในประเทศไทย | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smoke – ระ…

 17. live22 auto พูดว่า:

  live22 auto

  ระบบ Fire Alarm ทั้งหมดในประเทศไทย | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smoke – ระ…

 18. Reddit coupon – Blue Nile พูดว่า:

  Reddit coupon – Blue Nile

  ระบบ Fire Alarm ทั้งหมดในประเทศไทย | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smoke – ระ…

 19. สล็อต888th พูดว่า:

  สล็อต888th

  ระบบ Fire Alarm ทั้งหมดในประเทศไทย | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smoke – ระ…

 20. แทงบอลเสต๊ป พูดว่า:

  แทงบอลเสต๊ป

  ระบบ Fire Alarm ทั้งหมดในประเทศไทย | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smoke – ระ…

 21. โปรสล็อต พูดว่า:

  โปรสล็อต

  ระบบ Fire Alarm ทั้งหมดในประเทศไทย | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smoke – ระ…

Powered by WordPress | T-Mobile Phones for Sale at BestInCellPhones.com | Thanks to Free Phones at iCellPhoneDeals.com, Free MMORPG Games and Fat burning furnace review
Mr. Somboon Kangsanonkul