Mr. Somboon Kangsanonkul

สมัครงานกับบริษัท

ตำแหน่งงานที่ทางบริษัทฯ ต้องการรับสมัคร

 

 

พนักงานธุรการ (ประจำสำนักงานใหญ่)

มีหน้าที่ : ทำบัญชีสินค้า ,ทำสต๊อกสินค้า ฯลฯ

สวัสดิการณ์ : วันหยุดตามระเบียบราชการ , ประกันสังคมฯ , ค่าเบี้ยขยัน , ค่าสนับสนุนการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศหญิง

การศึกษา : วุฒิการศึกษา ม.3 – ปริญญาตรี

อายุของผู้สมัคร : 20 – 30 ปี

ยานพาหนะที่มีเป็นของตนเอง : มอเตอร์ไซด์ หรือ รถยนตร์ ถ้ามี

ประสบการณ์ในการทำงาน : ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานการสมัครงาน : รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ ,วุฒิการศึกษา ,สำเนาบัตรประชาชน ,

สำเนาทะเบียนบ้าน ,สำเนาใบรับรองการผ่านงาน

 

 

พนักงานขาย (ประจำสำนักงานใหญ่)

มีหน้าที่ : ขายสินค้าที่ทางบริษัทฯจำหน่าย

สวัสดิการณ์ : วันหยุดตามระเบียบราชการ , ประกันสังคมฯ , ค่าพาหนะ , ค่าคอมมิชชั่น , เบี้ยขยัน

คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศหญิง

การศึกษา : วุฒิการศึกษา ม.3 – ปริญญาตรี

อายุของผู้สมัคร : 20 – 30 ปี

ยานพาหนะที่มีเป็นของตนเอง : มอเตอร์ไซด์ หรือ รถยนตร์ ถ้ามี

ประสบการณ์ในการทำงาน : ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานการสมัครงาน : รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ ,วุฒิการศึกษา ,สำเนาบัตรประชาชน ,

สำเนาทะเบียนบ้าน ,สำเนาใบรับรองการผ่านงาน

 

 

วิศวกร Fire Alarm System (ประจำสำนักงานใหญ่)

มีหน้าที่ : ออกแบบระบบ กับโปรแกรมระบบสินค้าต่างๆ ที่ทางบริษัทฯจำหน่าย

สวัสดิการณ์ : วันหยุดตามระเบียบราชการ , ประกันสังคมฯ , ค่าเบี้ยขยัน

คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศชาย – หญิง

การศึกษา : สาขาไฟฟ้า หรือ อิเล็คโทรนิคส์

อายุของผู้สมัคร : 20 – 30 ปี

ยานพาหนะที่มีเป็นของตนเอง : มอเตอร์ไซด์ หรือ รถยนตร์ ถ้ามี

ประสบการณ์ในการทำงาน : ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานการสมัครงาน : รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ ,วุฒิการศึกษา ,สำเนาบัตรประชาชน ,

สำเนาทะเบียนบ้าน ,สำเนาใบขับขี่ ,สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ,สำเนาใบรับรองการผ่านงาน

คุณสมบัติ :

1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

(สาขาช่างไฟฟ้า หรือ อิเล็คโทรนิคส์)

2. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

3. ชอบงานบริการ และมุ่งเน้นที่ผลสำเร็จของงาน

4. เงินเดือนตามความสามารถและประสบการณ์

สวัสดิการ :

1. ประกันสังคม (ตามกฎหมายแรงงาน)

2. เดินทางไปต่างจังหวัด มีเบี้ยงเลี้ยงให้นอกเหนือจากเงินเดือน

3. มีเงินพิเศษให้จากผลของการทำงาน

4. เงินค่าตำแหน่งงาน

 

 

หัวหน้าช่างติดตั้ง (ประจำสำนักงานใหญ่)

มีหน้าที่ : ควบคุมทีมช่างติดตั้ง ให้ทำงานตามที่บริษัทกำหนด และทำรายงานสรุป

สวัสดิการณ์ : วันหยุดตามระเบียบราชการ , ประกันสังคมฯ , เงินช่วยค่าที่พัก , ค่าเบี้ยขยัน

คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศชาย – หญิง

การศึกษา : วิศวกร ฯลฯ

อายุของผู้สมัคร : 20 – 30 ปี

ยานพาหนะที่มีเป็นของตนเอง : มอเตอร์ไซด์ หรือ รถยนตร์ ถ้ามี

ประสบการณ์ในการทำงาน : ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานการสมัครงาน : รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ ,วุฒิการศึกษา ,สำเนาบัตรประชาชน ,

สำเนาทะเบียนบ้าน ,สำเนาใบขับขี่ ,สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ,สำเนาใบรับรองการผ่านงาน

คุณสมบัติ :

1. ต้องมีความเป็นผู้นำ

2. ซื่อสัตย์และมีความตั้งใจในการทำงาน

3. บริษัทจะพัฒนาท่านให้เป็นช่างมืออาชีพ

4. เงินเดือนจะเพิ่มขึ้นตามความสามารถ

สวัสดิการ :

1. ประกันสังคม (ตามกฎหมายแรงงาน)

2. เดินทางไปต่างจังหวัด มีเบี้ยงเลี้ยงให้นอกเหนือจากเงินเดือน

3. มีเงินพิเศษให้จากผลของการทำงาน

4. เงินค่าตำแหน่งงาน

 

 

ช่างติดตั้ง (ประจำสำนักงานใหญ่)

มีหน้าที่ : ติดตั้งระบบสินค้าต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ จำหน่าย

สวัสดิการณ์ : วันหยุดตามระเบียบราชการ , ประกันสังคมฯ , เงินช่วยค่าที่พัก , ค่าเบี้ยขยัน

คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศชาย – หญิง

การศึกษา : วุฒิการศึกษา ม.3 – ป.ว.ส.

อายุของผู้สมัคร : 20 – 30 ปี

ยานพาหนะที่มีเป็นของตนเอง : มอเตอร์ไซด์ หรือ รถยนตร์ ถ้ามี

ประสบการณ์ในการทำงาน : ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานการสมัครงาน : รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ ,วุฒิการศึกษาถ้ามี ,สำเนาบัตรประชาชน ,

สำเนาทะเบียนบ้าน ,สำเนาใบขับขี่ ,สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ,สำเนาใบรับรองการผ่านงาน

คุณสมบัติ :

1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

2. ซื่อสัตย์และมีความตั้งใจในการทำงาน

3. บริษัทจะพัฒนาท่านให้เป็นช่างมืออาชีพ

4. เงินเดือนจะเพิ่มขึ้นตามความสามารถ

สวัสดิการ :

1. ประกันสังคม (ตามกฎหมายแรงงาน)

2. เดินทางไปต่างจังหวัด มีเบี้ยงเลี้ยงให้นอกเหนือจากเงินเดือน

3. มีเงินพิเศษให้จากผลของการทำงาน

 

 

ทีมช่างติดตั้งอิสระ (ซัพติดตั้ง)

มีหน้าที่ : รับงานติดตั้งระบบสินค้าต่างๆที่ทางบริษัทฯจำหน่าย (จ่ายเงินเป็นงานๆ)

สวัสดิการณ์ : ไม่มีเพราะไม่ต้องเป็นพนักงานประจำ

คุณสมบัติผู้สมัคร : ทีมช่างเพศชาย

การศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

อายุของผู้สมัคร : 20 – 45 ปี

ยานพาหนะที่มี : ควรมีรถกระบะเป็นของตนเอง

ประสบการณ์ในการทำงาน : ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานสมัครงาน : รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ ,สำเนาบัตรประชาชน ,สำเนาทะเบียนบ้าน ,ใบขับขี่

 

 

ติดต่อด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่

 

บริษัท วี.อี.ซี.แอล.ไทย จำกัด

เลขที่ 145 ซอย สุขุมวิท 93 ถนน สุขุมวิท แขวง บางจาก

เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260

เบอร์โทรศัพท์ : 02-740-3975 ,02-740-3976 ,02-740-3978

เบอร์โทรสาร : 02-740-3977

อีเมล์ติดต่อ : charussu@gmail.com , sanonkul@gmail.com

 

ติดต่อได้ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 นาฬิกา

 

 

 

 

 

 

Powered by WordPress | T-Mobile Phones for Sale at BestInCellPhones.com | Thanks to Free Phones at iCellPhoneDeals.com, Free MMORPG Games and Fat burning furnace review
Mr. Somboon Kangsanonkul