บริการของบริษัท

SERVICE OF COMPANY

 

 

การให้บริการของทางบริษัทฯ ถือว่าเป็นส่วนงานที่สำคัญที่สุดและต้องทำให้ดีที่สุดสำหรับลูกค้า

ทุกๆราย ด้วยจุดยืนในการมุ่งมั่นที่จะให้การบริการที่ดีที่สุด กับ ลูกค้าทุกๆราย ของทางบริษัทฯ นี้

ทำให้ทางบริษัทฯ ต้องเตรียมทีมงานให้พร้อม เพื่อรองรับการให้บริการสำหรับลูกค้าทุกๆราย และ

ยังปรับปรุงการให้บริการที่ดีอยู่สม่ำเสมอ ทางบริษัทได้จัดแบ่งการให้บริการของ ทางบริษัท ออก

เป็นตามระบบต่างๆดังนี้้

 

 

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)

1. ให้บริการ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์สินค้าระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

2. ให้บริการ ออกแบบและวางระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้กับทางสถานที่ของลูกค้า

3. ให้บริการ นำเสนอราคาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ที่ออกแบบและวางระบบไว้ให้ลูกค้า

4. ให้บริการ ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้กับทางสถานที่ของลูกค้า

5. ให้บริการ รับประกันระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทั้งหมดที่ทางบริษัทจำหน่ายให้ลูกค้า

6. ให้บริการ หลังการขาย ทั้งแบบแก้ปัญหาให้ทางโทรศัพท์ และเข้าไปแก้ไขให้ถึงสถานที่

7. ให้บริการ ในการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

8. ให้บริการ ปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของยี่ห้ออื่นๆ ที่ทางลูกค้าติดตั้งไปแล้วมีปัญหา

9. ให้บริการ ปรึกษาปัญหาระบบป้องกันอัคคีภัยยี่ห้ออื่นๆ ที่ทางลูกค้าซื้อมาแล้วมีปัญหา

10. ให้บริการ จัดโปรโมชั่นสินค้าร่วมกับทางสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการทำการตลาดร่วมกับบริษัทฯ

 

 

 

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

1. ให้บริการ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์สินค้าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

2. ให้บริการ ออกแบบและวางระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้กับทางสถานที่ของลูกค้า

3. ให้บริการ นำเสนอราคาระบบอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ออกแบบและวางระบบไว้

4. ให้บริการ ติดตั้งระบบอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้กับทางสถานที่ของลูกค้า

5. ให้บริการ รับประกันระบบอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ทั้งหมด 2 ปีเต็ม

6. ให้บริการ หลังการขาย ทั้งแบบแก้ปัญหาให้ทางโทรศัพท์ และเข้าไปแก้ไขให้ถึงสถานที่

7. ให้บริการ หลังการขายเป็นรายปีสำหรับสถานที่ของลูกค้าที่หมดการรับประกันปกติไปแล้ว

8. ให้บริการ ปรึกษาปัญหาระบบกล้องวงจรปิดยี่ห้ออื่นๆ ที่ทางลูกค้าซื้อมาแล้วมีปัญหา

9. ให้บริการ ออกแบบและวางระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้กับ อาคารสถานที่ต่างๆ

10. ให้บริการ จัดโปรโมชั่นสินค้าร่วมกับทางสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการทำการตลาดร่วมกับบริษัทฯ

 

 

ระบบควบคุมการเข้า-ออกทางประตูสถานที่ (Access Control System)

1. ให้บริการ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์สินค้าระบบคีย์การ์ด

2. ให้บริการ ออกแบบและวางระบบคีย์การ์ด ให้กับทางสถานที่ของลูกค้า

3. ให้บริการ นำเสนอราคาระบบอุปกรณ์คีย์การ์ด ที่ออกแบบและวางระบบไว้

4. ให้บริการ ติดตั้งระบบอุปกรณ์คีย์การ์ด ให้กับทางสถานที่ของลูกค้า

5. ให้บริการ รับประกันระบบอุปกรณ์คีย์การ์ด

6. ให้บริการ หลังการขาย ทั้งแบบแก้ปัญหาให้ทางโทรศัพท์ และเข้าไปแก้ไขให้ถึงสถานที่

7. ให้บริการ หลังการขายเป็นรายปี สำหรับสถานที่ของลูกค้าที่หมดการรับประกันตามปกติไปแล้ว

8. ให้บริการ ปรึกษาปัญหาระบบคีย์การ์ดยี่ห้ออื่นๆ ที่ทางลูกค้าซื้อมาแล้วมีปัญหา

9. ให้บริการ ออกแบบและวางระบบคีย์การ์ดให้กับอาคารสถานที่ต่างๆ หรือสถานที่ราชการต่างๆ

10. ให้บริการ จัดโปรโมชั่นสินค้าร่วมกับทางสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการทำการตลาดร่วมกับบริษัทฯ

 

 

 

 

Powered by WordPress | T-Mobile Phones for Sale at BestInCellPhones.com | Thanks to Free Phones at iCellPhoneDeals.com, Free MMORPG Games and Fat burning furnace review