บริการฝึกอบรม ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm System

บริการฝึกอบรมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

 

Training Notifier Fire Alarm System

 

 

การให้บริการฝึกอบรม เรื่อง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)

โดยจะอบรมเฉพาะของแบรนด์ NOTIFIER สำหรับท่านที่สนใจจะเรียนรู้ เพื่อนำไป

ประกอบอาชีพ หรือ ประกอบธุรกิจ

 

โดยมีหลักสูตรการอบรมดังนี้

1. องค์ประกอบหลักและการทำงาน ของ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ :

2. การทำความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ :

3. แนะนำระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ :

4. การออกแบบวางตำแหน่งอุปกรณ์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ :

5. การติดตั้ง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตามมาตรฐาน NFPA และ ผู้ผลิต

    ระบบอุปกรณ์ :

6. การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ของ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ :

7. การขายและการนำเสนอราคา ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ :

8. การคำนวณราคาค่าเข้าตู้ กับ โปรแกรมระบบ (Commissioning)

    ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ :

9. การคำนวณราคาค่าติดตั้ง (Installation) ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ :

10. การคำนวณค่าบริการบำรุงรักษาระบบ (Preventive Maintenance

      Fire Alarm System) :

 

ค่าให้บริการฝึกอบรม เรื่อง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

(Fire Alarm System) แบรนด์ NOTIFIER

 

อบรมทั้งหมด 10 หัวข้อ เป็นเงิน 250,000 บาท ต่อ 1 ท่าน

 

การฝึกอบรมครั้งละ 2 – 5 ท่าน ระยะเวลาในการอบรม 5 วัน

 

หากสนใจส่งความต้องการของท่านมาที่

 

 

E-Mail : sanonkul@gmail.com

 

 

 

1. หลักสูตรการอบรมเพื่อนำไปเปิดบริษัทจำหน่าย ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ดังนี้

1.1. อบรมกฎหมายเกี่ยวกับ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)

1.2. อบรมเกี่ยวกับแบรนด์ของ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)

1.3. อบรมเกี่ยวกับระบบการทำงานของ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)

1.4. อบรมเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าของ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)

1.5. อบรมเกี่ยวกับการออกแบบวาง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)

1.6. อบรมเกี่ยวกับการถอดแบบของ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)

1.7. อบรมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)

1.8. อบรมเกี่ยวกับการขายงาน ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)

1.9. อบรมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)

1.10. อบรมเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (P.M. Fire Alarm System)

 

2. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) มีความสำคัญดังนี้

2.1. เป็นระบบที่กฎหมายกำหนดให้อาคารสูงต่างๆ โรงแรมต่างๆ โรงงานต่างๆ รีสอร์ทต่างๆ

      โรงพยาบาลต่างๆ โรงเรียนต่างๆ โชว์รูมต่างๆ ฯลฯ ต้องติดตั้งระบบนี้

2.2. เป็นระบบอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน UL ,FM ,ULC (EN ,CE กลุ่มยุโรป กับจีน) รับรองคุณภาพ

2.3. เป็นระบบที่มีมาตรฐานการติดตั้งตาม NFPA กับ ว.ส.ท. และคำแนะนำของผู้ผลิตอุปกรณ์

 

3. แบรนด์ของ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ที่จะอบรมแบรนด์เดียว คือ

– แบรนด์ Notifier แบรนด์ของประเทศ U.S.A. มีลูกค้าในประเทศไทยติดตั้งใช้งานอันดับ 1.

– เป็นแบรนด์อันดับ 1. ในประเทศ U.S.A. และ มีพันธ์มิตรมากกว่า 40 ราย

– เป็นแบรนด์ที่ได้รับมาตรฐาน UL ,FM ,ULC ,IECEx ฯลฯ จาก NFPA

– เป็นแบรนด์ที่มีระบบอุปกรณ์ทั้งแบบ Conventional (Hard-Wire) และแบบ

    Multiplex (Addressable)

– เป็นแบรนด์ที่มีระบบอุปกรณ์ครบทุกอย่างสำหรับออกแบบติดตั้งให้ผู้ใช้งาน

– มีบริษัทตัวแทนจำหน่าย ผู้นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย มากกว่า 3 ราย

– ต้องฝึกอบรมการโปรแกรมระบบตู้ควบคุมและสอบเพื่อขอโปรแกรมลายเส้น

– เป็นแบรนด์ที่ไม่ค่อยมีการล็อครหัสการเข้าโปรแกรม แต่ถ้าโดนล็อคก็แก้ได้

– เป็นแบรนด์ที่มีบริษัทฯ จำหน่ายมากที่สูดในประเทศไทย

 

 

ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | T-Mobile Phones for Sale at BestInCellPhones.com | Thanks to Free Phones at iCellPhoneDeals.com, Free MMORPG Games and Fat burning furnace review