Mr. Somboon Kangsanonkul

5151 Heat Detector อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน

5151 ELECTRONIC HEAT DETECTOR

 

SYSTEM SENSOR Conventional Automatic Fire Detectors

 


 

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) จัดเป็นอุปกรณ์เริ่มสัญญาณ (Initiating Devices)

ที่เป็นอุปกรณ์ต้นกําเนิดของ สัญญาณเตือนอัคคีภัย หรือ เรียกกันว่า อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ

แบบอัตโนมัติ (Automatic Initiation Devices) เป็นอุปกรณ์แจ้งอัคคีภัยอัตโนมัติ

รุ่นแรกๆมีหลายชนิด ซึ่งนับได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ราคาถูกที่สุด และมีสัญญาณแจ้งเตือนผิดพลาด

(Fault Alarm) น้อยที่สุดในปัจจุบันอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนที่นิยมใช้กันมีดังต่อไปนี้

 

1. อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิดจับอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ (Electronic Heat Detector

    Rate-of-Rise) อุปกรณ์ชนิดนี้จะทํางานเมื่อมีอัตราการเพิ่ม ของ อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่

    10 องศาเซลเซียสใน 1 นาที ส่วนลักษณะการทํางาน คือ เมื่ออากาศในส่วนด้านบนของส่วน

    รับความร้อนเกิดถูกความร้อน จะขยายตัวอย่างรวดเร็วมาก จนอากาศที่ขยายไม่สามารถเล็ด

    ลอดออกมาในช่องระบายได้ ทําให้เกิดความดันสูงมากขึ้น และไปดันแผ่นไดอะแฟรมให้ไป

    ดันขาคอนแทคแตะกัน ทําให้อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนนี้ส่งสัญญาณไปแจ้งเหตุยังตู้ควบคุม

    ระบบป้องกันอัคคีภัย

 

2. อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิดจับอุณหภูมิคงที่(Electronic Heat Detector Fixed

    Temperature)

    อุปกรณ์ชนิดนี้จะทํางานก็ต่อเมื่ออุณหภูมิของ Sensors สูงถึงจุดที่ได้กําหนดไว้ ซึ่งมีตั้งแต่ 60

    องศาเซลเซียส ไปจนถึง 150 องศาเซลเซียสในการทํางานจะอาศัยหลักการของโลหะ 2 ชนิด

    เมื่อถูกความร้อน แล้วเกิดมีสัมประสิทธิ์การขยายตัวแตกต่างกัน โลหะทั้งสองจะมาแนบติดกัน

    (Bimetal) ทําให้โลหะเกิดการบิดตัว และ โค้งงอไปอีกด้านหนึ่ง ก็จะทำให้เกิดมีการขยายตัวที่

    แตกต่างกัน เมื่ออุณหภูมิลดลงก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิม

 

3. อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิดรวม (Combination Heat Detector) โดยอุปกรณ์ชนิดนี้จะรวม

    เอาทั้งคุณสมบัติในการตรวจจับ แบบ Fixed Temperature และ Rate of Rise เข้ามาอยู่ใน

    อุปกรณ์ตัวเดียวกัน เพื่อการตรวจจับความร้อนที่เกิดขึ้นได้ทั้งสองลักษณะ และเพิ่มความไว

    ในการตรวจจับให้ดีขึ้น อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนแบบ Electronic Heat Detector

    ทั้ง 3 แบบที่กล่าวไปนั้น ในการนำไปใช้งานสามารถที่จะเทสทดสอบ การทำงานจริงของ

    อุปกณณ์ก่อนได้ แล้วหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น ตัวอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนเมื่อทำการ

    ตรวจจับเหตุเพลิงไหม้ไปได้แล้ว ตัวอุปกรณ์ตรวจจับชนิดนี้ ก็จะยังคงใช้งานได้ตามปกติ

 

4. อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิด Mechanical Heat Detectors จะเป็นอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน

    แบบที่รวมทั้ง Fixed Temperature และ Rate of Rise เข้ามาทำงานร่วมกันในอุปกรณ์ตัว

    เดียวกัน แต่การตรวจจับ แบบ Fixed Temp แผ่นโลหะที่นำมาใช้ในการควบคุมความร้อนเวลา

    ตรวจจับ จะไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ เมื่อเวลาที่เหตุเพลิงไหม้ดับเป็นปกติแล้ว และ

    อุปกรณ์ชนิด Mechanical นี้ ก็ไม่สามารถนำไปเทสทดสอบ การทำงานจริงของตัวอุปกรณ์ได้

    เพราะถ้ายังนำไปทดสอบ แผ่นโลหะในการตรวจจับความร้อนก็จะบิดตัวและโค้งงอไปเลย ไม่

    สามารถใช้งานตรวจจับความร้อนได้อีกต่อไป ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เองทำให้อุปกรณ์ตรวจจับ

    ความร้อน ชนิด Mechanical Heat Detectors จึงมีราคาขายที่ถูกมากๆ

 

 

Conventional Electronic Heat Detector

 


 

Electronic Heat Detector Model. 5151

– อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน ที่เป็นเทคโนโลยี แบบธรรมดา (Conventional) Hard-wire

– อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน ที่ตรวจจับทั้งชนิด Fixed Temperature และ Rate of Rise

– ชนิด Thermal Maximum (Fixed Temperature) จะตรวจจับอุณหภูมิคงที่

– ชนิด Thermal Differential (Rate of Rise) จะตรวจจับจับอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ

– แบบชนิด Fixed Temperature จะเริ่มต้นทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 57 องศาเซลเซียส (135 ํF)

– แบบชนิด Rate of Rise จะเริ่มต้นทำงานเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น 8.3 องศาเซลเซียส (15 ํF)
  ต่อ นาที (per minute)

– สามารถตรวจจับความร้อน ครอบคลุมพื้นที่ได้สูงสุด 40 ตารางเมตร และ ติดตั้งในพื้นที่สูง
  ไม่เกิน 6 เมตร

– มีหลอดดวงไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน ที่สามารถสังเกตเห็นได้ 360 องศา

– สามารถทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ได้มากกว่า 1 ครั้ง และยังสามารถตรวจจับในครั้งต่อๆ ไป
  ได้ตามปกติ

– สามารถทำงานในความชื้น (Operating Humidity) ที่ช่วง 10% ถึง 93% RH

– สามารถทำงานได้ในอุณหภูมิ (Operating Temperature) ที่ช่วง 0ํC ถึง 38 ํC

– ใช้กำลังไฟในการทำงาน (Operating Voltage) ที่ช่วง 8.5 ถึง 35 VDC

– กินกระแสไฟในการทำงานปกติ (Standby Current) 80uA @24VDC

– รองรับการต่อกับ ฐานอุปกรณ์ (Detector Base) รุ่น B401 2-Wire Detector Base

– เมื่อต่อกับฐานอุปกรณ์ (Detector Base) สามารถถอดส่วนหัวอุปกรณ์ (Head) ออกได้
  เพื่อทำความสะอาดได้ง่าย

– ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุปกรณ์แจ้งเตือนเหตุอัคคีภัย UL กับ FM

 

ดาวน์โหลด DataSheet อุปกรณ์รุ่น 5151 »

 

 

 

ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | T-Mobile Phones for Sale at BestInCellPhones.com | Thanks to Free Phones at iCellPhoneDeals.com, Free MMORPG Games and Fat burning furnace review
Mr. Somboon Kangsanonkul