แบบทดสอบ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แบบที่ 2


1. ส่วนประกอบของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีอะไร

ชุดแผงควบคุม, แหล่งจ่ายไฟ, อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ, อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ, อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
ชุดแผงควบคุม, แหล่งจ่ายไฟ, อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ, อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ
ชุดแผงควบคุม, อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ, ุปกรณ์แจ้งสัญญาณ


2. อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ (Initiating Devices) มีอุปกรณ์ใดบ้าง

Smoke, Heat, Beam Smoke, Manual Station
Smoke, Heat, Beam Smoke, Duct Smoke, Flame, Gas, Manual Station
Smoke, Heat, Beam Smoke, Duct Smoke, Manual Station


3. อุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน (Signaling Devices) มีอุปกรณ์ใดบ้าง

Bell, Strobe, Horn, Hone-Strobe
Bell, Strobe, Horn, Beacons, Hone-Strobe, Siren
Speaker, Strobe, Horn, Beacons, Hone-Strobe, Bell, Siren


4. อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (Auxiliary Devices) เช่นอุปกรณ์ใดบ้าง

Digital Voice Command, Emergency Telephone, Trlrphone Jack, Indicator Lamp ฯลฯ
Auto Voice Dialer, Emergency Telephone, Trlrphone Jack, Indicator Lamp ฯลฯ
Digital Voice Command, Auto Voice Dialer, Emergency Telephone, Trlrphone Jack, Indicator Lamp ฯลฯ


5. อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke) มีมาตรฐานการติดตั้งแบบใด

ติดตั้งห่างจากผนังไม่เกิน 4.5 ม., ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ไม่เกิน 9 ม., สูงจากพื้น 4 - 10.5 ม.
ติดตั้งห่างจากผนังไม่เกิน 4 ม., ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ไม่เกิน 8 ม., สูงจากพื้น 15 ม.
ติดตั้งห่างจากผนังไม่เกิน 3.5 ม., ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ไม่เกิน 7.5 ม., สูงจากพื้น 6 ม.


6. อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat) มีมาตรฐานการติดตั้งแบบใด

ติดตั้งห่างจากผนังไม่เกิน 2.6 ม., ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ไม่เกิน 6.5 ม., สูงจากพื้นไม่เกิน 3 ม.
ติดตั้งห่างจากผนังไม่เกิน 3 ม., ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ไม่เกิน 6 ม., สูงจากพื้นไม่เกิน 6 ม.
ติดตั้งห่างจากผนังไม่เกิน 3.6 ม., ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ไม่เกิน 6 - 7.2 ม., สูงจากพื้นไม่เกิน 4 ม.


7. อุปกรณ์ตรวจจับควันแบบบีม (Beam) มีมาตรฐานการติดตั้งแบบใด

ติดตั้งห่างจากผนังไม่เกิน 4 ม. แต่ไม่น้อยกว่า 1.5 ม., ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ 16 ม., สูงจากพื้นไม่เกิน 18 ม.
ติดตั้งห่างจากผนังไม่เกิน 7 ม. แต่ไม่น้อยกว่า 3.5 ม., ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ 14 - 16 ม., สูงจากพื้นไม่เกิน 25 ม.
ติดตั้งห่างจากผนังไม่เกิน 5 ม. แต่ไม่น้อยกว่า 2.5 ม., ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ 12 ม., สูงจากพื้นไม่เกิน 20 ม.


8. อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual) มีมาตรฐานการติดตั้งแบบใด

ติดตั้งสูงจากพื้น 1.40 - 1.50 ม., ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ไม่เกิน 60 ม.
ติดตั้งสูงจากพื้นไม่เกิน 1.30 ม., ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ไม่เกิน 40 ม.
ติดตั้งสูงจากพื้นไม่เกิน 1.20 ม., ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ไม่เกิน 20 ม.


9. อุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน (Signaling Devices) มีมาตรฐานการติดตั้งแบบใด

ติดตั้งในตำแหน่งใต้ฝ้าเพดาน, จำนวนอุปกรณ์ทางผู้ติดตั้งกำหนดได้เอง
ติดตั้งในตำแหน่งใต้ฝ้าเพดาน, จำนวนอุปกรณ์แล้วแต่ลูกค้า
ติดตั้งในตำแหน่งที่มองเห็นได้ง่ายจากทุกพื้นที่, ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ไม่เกิน 30 ม., สูงจากพื้นไม่เกิน 3 ม.


10. อุปกรณ์ป้องกันการระเบิด (Explosion-Proof) หมายถึงอะไร

อุปกรณ์ที่ไม่มีประกายไฟเรดรอดออกมาจากตัวอุปกรณ์
อุปกรณ์ที่ป้องกันระเบิดมาทำลายตัวอุปกรณ์
อุปกรณ์ที่ป้องกันการระเบิดจากประกายไฟ


เมื่อทำเสร็จให้กรอกขัอมูลด้านล่างให้ครบก่อนกดปุ่มสั่ง พิมพ์หน้านี้

        กรุณากรอกชื่อจริงของท่าน : *

        กรุณากรอกนามสกุลจริงท่าน : *

        กรุณากรอกตำแหน่งงานท่าน : *

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือคุณ : *


             


ผลคะแนนแบบทดสอบของท่าน =
เมื่อกดปุ่ม "สั่งพิมพ์หน้านี้" ด้านล่าง > จะมีหน้า แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ เด้งขึ้นมา
> หัวข้อ ปลายทาง เลือกเครื่องพิมพ์ > ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ หรือ เลือกเป็น PDFCreator
> แล้วดูรายละเอียดอื่นๆ > ถ้าถูกต้องแล้วก็ กดปุ่ม "พิมพ์" > โปรแกรม PDFCreator จะเด้งขึ้นมา
> ที่ช่อง "Filename" ให้ตั้งชื่อไฟล์ใหม่เป็น "แบบทดสอบ ของ นาย .......... .pdf"
> แล้วที่ช่อง "Directory" ให้เลือกที่อยู่ไฟล์ > เลือกเสร็จเรียบร้อยกด "SAVE"
SOMBOON             SOMBOON             SOMBOON


3| | | | | PREPARED BY MR. SOMBOON KANGSANONKUL| | | | |4